Assessorament i Reconeixement

La teva experiència professional compta.

Explican's la teva vida laboral i et direm si pots obtenir l'acreditació i el reconeixement de determinades assignatures del cicle fomatiu que t'interessa. És necessari comptar amb un mínim de dos anys d'experiència professional a jornada completa en el sector relacionat amb el cicle que vols cursar.

Requisits i preus 

L'Assessorament i el Reconeixement són dos processos diferenciats i individualitzats a través dels quals pots optimitzar la teva formació i augmentar les teves pròpies possibilitats de promoció professional. Tota la teva experiència professional i tota la teva formació complementària poden veure's reconegudes a nivell acadèmic i, en conseqüència, comportar l'acreditació de determinats mòduls o crèdits, o d'algunes Unitats Formatives, d'un cicle concret.

En base a la teva vida laboral, la teva formació complementària i els teus propis interessos i capacitats, el servei d'Assessorament definirà el teu objectiu professional i et proporcionarà l'itinerari formatiu més adient per a aconseguir-lo dins de la Formació Professional. Així, entre d'altres coses, sabràs a quins crèdits o mòduls dels diferents cicles pots aspirar a veure reconeguts i, per tant, acreditats.

Al Reconeixement, i a partir de l'indispensable informe obtingut a l'Assessorament, s'avaluarà la possibilitat de veure reconeguda acadèmicament la teva experiència professional, equiparant tots els teus treballs i tasques –i també la teva formació complementària- amb els continguts dels cicles d'FP relacionats. Al final del procés, obtindràs un certificat oficial en el que es detallaran els crèdits o mòduls reconeguts.

Per a inscriure’s a l’Assessorament i Reconeixement és indispensable comptar amb un mínim de dos anys d’experiència professional a jornada completa al sector relacionat amb el cicle formatiu que es vol estudiar i aportar també la documentació relativa als cursos de formació realitzats

Tot el procés es realitza de manera presencial al centre formatiu d’ILERNA Online, a Lleida.


Cicles LOGSE Assessorament Reconeixement
Cures Auxiliars d'Infermeria 70 euros 45 euros per crèdit reconegut
Cicles LOE Assessorament Reconeixement
Administració i Finances 70 euros 20 euros per UF reconeguda
Gestió Administrativa 70 euros 20 euros per UF reconeguda
Educació Infantil 70 euros 20 euros per UF reconeguda
Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma 70 euros 20 euros per UF reconeguda
Desenvolupament d'Aplicacions Web 70 euros 20 euros per UF reconeguda
Sistemes Microinformàtics i Xarxes 70 euros 20 euros per UF reconeguda
Assistència a la Direcció 70 euros 20 euros per UF reconeguda
Higiene Bucodental 70 euros 20 euros per UF reconeguda
Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius 70 euros 20 euros per UF reconeguda
New product