El centre de Formació Professional a distància ILERNA Online ofereix una successió de descomptes en les matrícules de qualsevol dels cicles de Formació Professional a distància que ofereix. La promoció és vàlida des del dia 25 de març del 2019 fins el 15 d'agost del 2019.

BASES DE LA PROMOCIÓ DE DESCOMPTES PER MATRÍCULA

 1. Participen en aquesta promoció de descompte per matrícula aquelles persones majors de 18 anys, proveïdes de DNI o equivalent i que es matriculin en algun dels cicles de FP a distància que ofereix ILERNA Online.
 2. La promoció té validesa des del dia 25 de març del 2019 fins el 15 d'agost del 2019, coincidint amb gran part del període de matriculació.
 3. Promoció de descomptes per matrícula: A partir del dia 25 de març del 2019 s'activarà una promoció de descomptes que aniran en ordre descendent fins el 15 d'agost del 2019 (dia en què es donarà per finalitzada la promoció). L'ordre de les promocions és el següent:
  • Del 25 de març del 2019 fins el 15 d’abril del 2019: Qualsevol alumne que es matriculi en qualsevol dels cicles d’FP a distància que ofereix ILERNA Online, a excepció dels cicles de Dietètica i Farmàcia i Parafarmàcia, tindrà un descompte del 20% sobre l'import total de la matrícula. Als alumnes que es matriculin dels cicles de Dietètica i Farmàcia i Parafarmàcia, la promoció del 20% estarà activa només del 8 al 15 d’abril del 2019.
  • Del 16 d’abril de 2019 al 15 de maig de 2019: Qualsevol alumne que es matriculi en qualsevol dels cicles d’FP a distància que ofereix ILERNA Online tindrà un descompte del 15% sobre l'import total de la matrícula.
  • Del 16 de maig del 2019 al 30 de juny del 2019: Qualsevol alumne que es matriculi en qualsevol dels cicles d’FP a distància que ofereix ILERNA Online tindrà un descompte del 10% sobre l'import total de la matrícula.
  • De l’1 de juliol del 2019 al 15 d'agost del 2019: Qualsevol alumne que es matriculi en qualsevol dels cicles d’FP a distància que ofereix ILERNA Online tindrà un descompte del 5% sobre l'import total de la matrícula.
 4. Ús del descompte: La persona receptora del descompte no podrà cedir aquest descompte a una altra persona. El descompte s'aplicarà automàticament a la persona que s'ha matriculat de qualsevol cicle de Formació Professional a distància que ofereix ILERNA Online.
 5. Pagaments que pot realitzar: Tots i cada un dels descomptes s'aplicaran de manera automàtica sobre el total de l'import de la matrícula. De manera que la persona receptora del descompte no podrà usar-lo per pagar les taxes d'expedició del títol, les referents a les convalidacions, inscripció al procés d'Assessorament i Reconeixement, pagament d'assignatures reconegudes, certificats de notes o de matrícula, llibres i conversió de modalitat de matrícula Classic a Premium.
 6. Congelació d'assignatures: Si un alumne de ILERNA Online vol congelar una assignatura després d'obtenir algun dels descomptes detallats anteriorment haurà d'abonar la diferència de preu d'aquesta assignatura. Automàticament el mòdul quedarà congelat i l'alumne el podrà tornar a activar de cara al següent semestre.
 7. Altres: El descompte no és canviable per diners. No podran resultar receptors els menors de 18 anys.
 8. Acceptació de les bases: Les bases de la promoció estaran a disposició de qualsevol interessat a les oficines de ILERNA Online i a través de la pàgina web www.ilerna.es. Tots els receptors de la promoció, pel simple fet de ser receptors, accepten les bases d'aquesta promoció, les normes que regeixen la seva participació i els termes, condicions i la política de privacitat i protecció de dades exposades a la pàgina web de ILERNA Online.

A Lleida, 22 de març del 2019

Signat: Jordi Giné Llorens