Aquesta web utilitza cookies i altres tecnologíes per a oferir-li una millor experiencia.Política de Cookies

S'ha afegit el producte a la vostra comanda

Quantitat
Total

Hi ha 0 productes a la vostra comanda. Hi ha 1 producte a la vostra comanda.

Total productes (amb impostos)
Total (amb impostos)
Continuar la comanda Finalitzar la comanda
titulacion oficial
ILERNA Lleida > Tècnic/a superior en Educació Infantil a Lleida

Tècnic/a superior en Educació Infantil a Lleida

Educació infantil és un Grau Superior que et capacitarà per a dissenyar, posar en marxa i avaluar projectes i programes educatius d'atenció a la infància en el primer cicle d'educació infantil en l'àmbit formal, d'acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre o mestra.  ILERNA disposa de tot el material necessari per a que puguis realitzar les pràctiques a l'aula amb una metodologia activa i participativa que facilita la transferència de coneixements.

duracion ciclo formacion profesional online Preinscripció del 29 de maig al 5 de juny
duracion ciclo formacion profesional online Matricula del 18 al 23 de juliol
duracion ciclo formacion profesional online 2 cursos acadèmics
Alto contenido práctico

Alt contingut pràctic

Atención personalizada Atenció personalitzada+
Prácticas en empresa Pràctiques en empresa
inicio de clases ilerna Erasmus+ (Llegir més)
inicio de clases ilerna Assessorament i Reconeixement (Llegir més)
inicio de clases ilerna Agència de col·locació (Llegir més)
Centro autorizado y concertado Centre autoritzat i concertat formacion profesiona oficial

Descarrega't gratis el dossier informatiu

Deixa les teves dades en el següent formulari i t'enviarem al teu correu electrònic el dossier informatiu del cicle. Sense compromís!

Algun dubte?

Truca'ns: 973 72 78 78

Horari d'atenció: Dill - Div 9-14h / 15.30-20h

Informació del cicle

informacion fp a distancia

AMB EL CICLE FORMATIU D'EDUCACIÓ INFANTIL APRENDRÀS A:

 • Programar la intervenció educativa i d’atenció social a la infancia.
 • Organitzar els recursos per al desenvolupament de l’activitat responent a les necessitats i característiques dels nens i nenes.
 • Desenvolupar les activitats programades, emprant els recursos i estratègies metodològiques apropiades.
 • Donar resposta a les necessitats dels nens i nenes, així com de les famílies, utilitzant els recursos i procediments apropiats.
 • Actuar davant contingències relatives a les persones, recursos o mitjans, transmetent seguretat i confiança.
 • Avaluar el procés d’intervenció i els resultats obtinguts.
 • Actuar amb autonomia i iniciativa en el disseny i realització d’activitats.
 • Mantenir relacions fluïdes amb els nens i nenes i les seves famílies.

AQUEST CICLE FORMATIU ÉS IDEAL PER A:

 • Persones amb vocació en el món educatiu
 • Introduir-se al món de l’educació 
 • Treballar com a educador/a infantil en institucions públiques o privades
 • Treballar com a educador infantil en activitats d'oci
 • Treballadors de l'entorn educatiu que no disposen de titulació oficial 
ciclo formativo online

AQUEST CICLE FORMATIU ÉS IDEAL PER A:

 • Persones amb vocació en el món educatiu
 • Introduir-se al món de l’educació 
 • Treballar com a educador/a infantil en institucions públiques o privades
 • Treballar com a educador infantil en activitats d'oci
 • Treballadors de l'entorn educatiu que no disposen de titulació oficial 

REQUISITS D'ACCÉS D'AQUEST CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

Tens accés directe al cicle si compleixes algun dels següents requisits:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Continguts del cicle formatiu

Continguts del cicle formatiu
Mòdul 1

Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social

Si analitzem la història, podem comprovar que el nen no ha tingut l'atenció que rep avui en dia en el nostre entorn cultural. S'ha passat d'ignorar les característiques pròpies de la infància, esperant el seu creixement i la seva contribució com a individu adult a la societat, a dedicar el màxim d'atenció a aquest període de la vida, donant al nen el màxim de possibilitats i de benestar per a que el seu desenvolupament sigui l'adient i sigui feliç.

Aquest nou tractament del nen és paral·lel als progressius i cada cop més accelerats canvis en la nostra manera de viure. Els avanços científics i els canvis tecnològics que comporten han anat modificant les condicions de vida: del camp s'ha passat a les ciutats, els oficis manuals i artesanals a les grans indústries i la producció en sèrie, de la valoració de la vellesa com a font de saviesa, a l'admiració per la juventut, de la cultura de l'esforç a la cultura del gaudi, de les famílies extenses a les famílies nuclears i monoparentals, i d'un món laboral bàsicament masculí, a la incorporació de la dona al mercat laboral.

En aquest mòdul es veurà quin és el marc legal del que partim, emmarcat dins de les lleis i la Constitució espanyola, i dins de l'espai europeu que fan referència al nen i la família.

Sempre és important la coordinació entre educadors i família: les entrevistes, les xerrades orientatives, els possibles tallers... Són eines que faciliten una educació conjunta. El nen viurà la seva estància als centres educatius més favorablement si la familia col·labora i interactua. Hem dit que sempre és important la coordinació entre educadors i família, però encara ho és més quan el nen té alguna dificultat, sigui de l'ordre que sigui. La informació que la família traspassa a l'educador facilitarà el millor coneixement de les circumstàncies del nen i l'educador podrà adequar la seva tasca. D'altra banda, l'educador també podrà informar als pares del dia a dia dels seus fills i filles, i podrà donar pautes d'actuació davant les dificultats que sorgeixin en el camí, oferint als pares els recursos socials dels que poden disposar o dirigir-los, en el seu cas, als professionals adients.

Mòdul 2

Didàctica de l’educació infantil

Treballar amb nens és molt motivador. Ajudar-los a créixer i desenvolupar-se és una tasca agraïda i motivadora que requereix, no obstant, no només bones intencions i bona voluntat, sino també professionalitat. En aquest sentit, el mòdul Didàctica de l'Educació Infantil os aportarà coneixements fonamentals, ja que, més enllà de la intuició, tindrà accés als mètodes i recursos existents per a facilitar el millor desenvolupament possible dels nens en tots els àmbits.

Cal dir que quan es tracta de treballar en persones, no tot s'acaba amb els coneixements, i menys tractant-se de nens i nenes que s'estan formant. És imprescindible que l'educador/a reuneixi un plegat de característiques personals que el facin idoni per a treballar amb nens. De tot això també en parlarem.

Mòdul 3

Autonomia personal i salut infantil

L'ésser humà, com la majoria dels animals, necessita una cura i protecció constant als primers anys de vida. Les necessitats físiques són primordials als primers estadis de vida. A les escoles infantils s'assegurarà la cobertura d'aquestes necessitats bàsique, oferint també una constant atención al desenvolupament dels hàbits d'autonomia personal que permeteixin als nens el seu desenvolupament òptim.

És necessari que els educadors tinguin una bona formació sobre el desenvolupament dels nens en aquest tram d'edat per a cobrir adequadament les seves necessitats.

Els continguts d'aquest mòdul aporten els coneixements bàsics i fonamentals que el Tècnic Superior en Educació Infantil ha de tenir interioritzats per a desenvolupar la seva tasca educativa de manera eficaç.

El tractament de les necessitats bàsiques és fonamental en l'educació infantil. Proporciona als nens un entrenament valuós que els portarà a adquirir uns hàbits saludables en el futur, per a convertir-se en homes i dones amb una bona salut física i mental. 

Mòdul 4

El joc infantil i la seva metodologia

Aquest mòdul consta de 3 unitats formatives i cadascuna d'elles tindrà 3 PACs o proves d'avaluació contínua. Són les següents:

         UF1. El joc i les joguines.
         UF2. Disseny de projectes d'intervenció d'oci educatiu.
         UF3. Implementació d'activitats d'oci.

En aquest mòdul treballarem el concepte de joc i joguines, les seves característiques i les diferents classificacions, les diverses definicions d'autors al llarg de la història com Piaget, Vigotsky i altres; i, com no, la relació del nen/a amb el joc i la joguina, en funció del seu desenvolupament o evolució, i com influeix en les diferents dimensions en les que es mou (afectiva, cognitiva...).

També veurem com influeix el joc en la socialització, en la relaxació, en els silencis, pauses… i quines habilitats posem en marxa com, per exemple, la creativitat i altres.

També veurem què és l'oci i el temps lliure, aprendrem a planificar activitats des de racons, centres d'interés, activitats exteriors i interiors… També aprendrem a formular objectius, estratègies, a com util·litzar el temps, com valorar, observar i avaluar les actuacions… I tot per a facilitar als alumnes instruments i coneixements i poder desenvolupar de manera òptima el nostre treball com a educadors.

Mòdul 5

Expressió i comunicació

En aquest mòdul treballarem les diferents formes de comunicació, des del llenguatge musical, gestual, la plàstica… i com influeix en el desenvolupament d'habilitats i capacitats dels nens.

S'ensenya:

 • Les diferents etapes del desenvolupament del llenguatge (oral, escrit, musical, gestual...) i la seva evolució per mesos o etapes.
 • A util·litzar el llenguatge de forma adient i no sexista, evitant discriminacions o estereotips.
 • A distingir principals alteracions que ens podem trobar en cadascun d'aquests llenguatges i tenir recursos per saber com actuar.
 • A conéixer les diferents estratègies, activitats i recursos que podem util·litzar tant importants com el conte, les cançons, els balls, els racons, el dibuix, la pintura, els gestos, els TICS o TACS…
 • Aprendrem a planificar activitats i a avaluar-les, tenint en compte els seus objectius, temps, edats a les que estan dirigides...

I tot això ho farem per a facilitar als alumnes instruments i coneixements per a poder desenvolupar de manera òptima nostre treball com a educadors.

Mòdul 6

Desenvolupament cognitiu i motriu

En aquest mòdul treballarem:

 • Definicions com els estímuls, les sensacions, els sentits i el seu desenvolupament, la percepció o el desenvolupament multisensorial... coneixerem les modalitats perceptives, les seves lleis i les fases.
 • I aprofundirem més en el desenvolupament motor, en els moviments, la motricitat, els reflexos, les alteracions motores, el desenvolupament cognitiu, l'atenció, la memòria, la intel·ligència i molts més aspectes relacionats amb aquest mòdul. I, com no, organitzarem activitats tenint en compte l'evolució sensorial i perceptiva del nen. Amb tot això, el que aprendrem és a planificar activitats i util·litzar materials amb la finalitat d'afavorir el desenvolupament senso-perceptiu d'aquests.
 • També coneixerem els diferents professionals i entitats que intervenen en l'atenció precoç i en el reconeixement de les diverses alteracions i que poden ajudar i donar suport tant en l'àmbit escolar com familiar.
 • I finalment aprendrem a avaluar i reflexionar sobre el treball que realitzem amb els nens, com les actituts més adients davant d'ells, la creació de situacions afectives, tractament no discriminatori...

Mòdul 7

Desenvolupament sòcioafectiu

En aquest mòdul treballarem:

 • L'afecte i els conflictes afectius, l'agressivitat... i de quina manera es pot treballar el creixement emocional del nen. Per això, s'haurà de tenir en compte com han de ser els educadors, quin model han de representar, quines tècniques, reforços o instruments hauran de realitzar per a facilitar aquest desenvolupament...
 • Teories de l'afectivitat de diversos autors i la importància de familiaritzar-se amb aquestes teories per a conéixer l'evolució emocional del nen.
 • Conceptes com la socialització, l'educació, la jerarquia de valors, la marginació, la família i la influència en el desenvolupament del nen... 
 • Com afrontar o educar desde la igualtat.

Mòdul 8

Habilitats socials

En aquest mòdul:

 • Primer aprofundirem en conceptes com la intel·ligència emocional, empatia, escolta activa, assertivitat, acollida, la cooperació i altres, així com les tècniques i estratègies de comunicació. Descubrirem què són els conflictes i davant d'ells quins mecanismes de defensa util·litzem, quins instruments es poden util·litzar com la mediació, negociació per a reduïr la tensió o ajudar a solucionar-los de la millor manera.
 • Posteriorment, seguirem aprofundint en altres conceptes com el de grup i tipus de grup, les relacions socials, la presa de decisions, el treball d'equip i la seva supervisió... 

Mòdul 9

Primers auxilis

L'objectiu general d'aquest mòdul consisteix en reconèixer i mantenir els signes i les constants vitals, evitant riscos i complicacions afegides a la víctima. 

Per tant, els alumnes han d'adquirir els recursos per a poder conservar la vida, evitar complicacions físiques i/o psicològiques, ajudar en la recuperació i assegurar que l'accidentat es mantingui lo mes estable i confortable possible mentre arriba l'ajuda especialitzada.

Mòdul 10

Formació i orientació laboral

Aquest crèdit es divideix en dos grans blocs: la prevenció de riscos laborals i la incorporació al món del treball.


Pel que fa al primer, ens explica les situacions de risc més habituals en l'àmbit laboral que puguin afectar la salut dels treballadors/es  i l’aplicació de  mesures de protecció i prevenció corresponents; també, com  aplicar les mesures sanitàries bàsiques immediates en el lloc de l'accident.


En el segon bloc,  diferencia les formes i procediments d'inserció en la realitat laboral com a treballador/a per compte d'altri o per compte propi i explica com orientar-se en el mercat de treball identificant les pròpies capacitats i interessos i l'itinerari professional més idoni.
Exposa el marc legal del treball i distingeix els drets i les obligacions que es deriven de les relacions laborals, així com la descripció dels elements que conformen l’empresa: contractes, nòmines...

Mòdul 12

Projecte d'atenció a la infantesa

Aquest mòdul té com a finalitat elaborar un projecte d'atenció a la infància. Per tant, té caràcter interdisciplinar, és a dir, que posarem en pràctica les competències professionals que hem adquirit durant el cicle. A més, al desenvolupar-se en el mateix període que el mòdul de formació en centres de treball, trobem el context perfecte per a atansar el nostre projecte a la realitat.

Aquest projecte es realitza en equip, i al final de curs s'ha d'exposar davant d'un tribunal de professors de l'escola.

Mòdul 11

Empresa i iniciativa emprenedora

En aquest mòdul s'aprendrà a realitzar un pla d'empresa, a partir d'una idea de negoci que triï l'alumne, de la seva família professional, desenvolupant activitats com ara el pla de màrqueting, el pla de recursos humans, el pla econòmic i financer, la viabilitat de la seva idea de negoci... Tot això utilitzant la plataforma "The Growbox". ​

Mòdul 13

Formació en centres de treball

La formació en centres de treball consisteix en pràctiques formatives no laborals que realitza l'alumnat dels cicles formatius en centres de treball situats al voltant del seu domicili, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre i l'empresa. Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu (curricular) dels cicles. La formació pràctica en centres de treball té els dos objectius següents:

 • Completar l'adquisició de la competència professional assolida en el cicle formatiu (objectiu de qualificació professional).
 • Facilitar la incorporació de l'alumnat al món laboral (inserció laboral).

Activitats del cicle formatiu

No hi ha activitats en aquests moments.

Material del cicle formatiu

No hi ha material disponible per comprar d'aquest cicle formatiu.

Si tens algun dubte posa't en contacte amb secretària d'ILERNA Lleida.