Aquesta web utilitza cookies i altres tecnologíes per a oferir-li una millor experiencia.Política de Cookies

S'ha afegit el producte a la vostra comanda

Quantitat
Total

Hi ha 0 productes a la vostra comanda. Hi ha 1 producte a la vostra comanda.

Total productes (amb impostos)
Total (amb impostos)
Continuar la comanda Finalitzar la comanda
titulacion oficial
ILERNA Lleida > Tècnic/a en Cures Auxiliars d'Infermeria a Lleida

Tècnic/a en Cures Auxiliars d'Infermeria a Lleida

Amb aquest cicle formatiu podràs treballar com a tècnic/a auxiliar d’infermeria en centres sanitaris d'atenció primària, domiciliaria o com a auxiliar d'unitats especialitzades en salut mental, centres geriàtrics y unitats d'atenció sociosanitària d'entitats públiques i privades.

Amb el cicle formatiu de grau mitjà Cures Auxiliars d'Infermeria aprendràs a proporcionar cures auxiliars a pacients i a actuar sobre les condicions sanitàries com a membre d'un equip d’infermeria en els centres sanitaris d'atenció especialitzada i com a membre d'un equip de salut d'atenció primària. A més, amb aquesta FP presencial de Cures Auxiliars d'Infermeria t'oferim formació complementària i pràctiques en els hospitals i institucions de més prestigi de Lleida i Catalunya. També aprendràs vocabulari tècnic en anglès i disposaràs de material tècnic per a poder realitzar pràctiques a l'aula.

El proper dijous 2 de maig durem a terme les xerrades inforamtives on t'explicarem tot el que necessites saber sobre aqeust cicle formatiu, reserva ja la teva plaça

inscripcion sesiones informativas

duracion ciclo formacion profesional online 1 curs acadèmic
Atención personalizada Atenció personalitzada+
Prácticas en empresa Pràctiques en empresa
inicio de clases ilerna Erasmus+ (Llegir més)
inicio de clases ilerna Assessorament i Reconeixement (Llegir més)
inicio de clases ilerna Agència de col·locació (Llegir més)
Centro autorizado y concertado Centre autoritzat i concertat formacion profesiona oficial

Descarrega't gratis el dossier informatiu

Deixa les teves dades en el següent formulari i t'enviarem al teu correu electrònic el dossier informatiu del cicle. Sense compromís!

Algun dubte?

Truca'ns: 973 72 78 78

Horari d'atenció: Dill - Div 9-14h / 15.30-20h

Informació del cicle

informacion fp a distancia

AMB EL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ CURES AUXILIARS D'INFERMERIA APRENDRÀS A:

 • Aplicar cures auxiliars d'infermeria al pacient/client.
 • Cuidar les condicions sanitàries de l'entorn del pacient/client i tractar el material/instrumental sanitari
 • Col·laborar en la prestació de cures psíquiques al pacient/client.
 • Realitzar tasques d'instrumentació en equips de salut bucodental.

AQUEST CICLE FORMATIU ÉS IDEAL PER A:

 • Persones amb forta vocació d'ajuda als altres
 • Introduir-se al món de la Sanitat
 • Treballar en hospitals, clíniques o residències geriàtriques.
 • Treballadors de l'entorn sanitari que no disposen de titulació oficial en Cures Auxiliars d'Infermeria.
ciclo formativo online

AQUEST CICLE FORMATIU ÉS IDEAL PER A:

 • Persones amb forta vocació d'ajuda als altres
 • Introduir-se al món de la Sanitat
 • Treballar en hospitals, clíniques o residències geriàtriques.
 • Treballadors de l'entorn sanitari que no disposen de titulació oficial en Cures Auxiliars d'Infermeria.

REQUISITS D'ACCÉS AL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

Tens accés directe al cicle si compleixes alguns dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO),
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o tècnica auxiliar,
 • haver superat el segon curs de batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

Continguts del cicle formatiu

Continguts del cicle formatiu
Crèdit 1

Operacions administratives i documentació sanitària.

S'estudiaran l'estructura del sistema sanitari públic a l'Estat Espanyol i el seu funcionament, des de la base, la Llei general de Sanitat i fins a les competències de les administracions, el Pla de salut en l'àmbit d'autonomies i de l'OMS.

També es tractaran els indicadors de salut i la seva relació amb els tipus de prevenció.

Altres aspectes que es tocaran en aquest crèdit són Drets i deures de l'usuari i com es transmeten als mateixos a través de les Unitats d'Atenció a l'Usuari.

Confidencialitat de les dades mèdiques.

Atenció primària i hospitalària.

El procés d'atenció en infermeria i la seva importància per a la bona cura del pacient.

Documentació clínica i no clínica.

L'òptima conservació del material sanitari / medicament i la seva adequada gestió.

Crèdit 2

L'ésser humà davant la malaltia

A aquest crèdit es tractaran, entre altres, els següents aspectes:

La cèl·lula, la unitat "funcional" de la vida, la conformació dels diferents teixits i relació amb el funcionament del mateix.

Patologia, signes i símptomes principals. Símptoma del dolor, i la seva importància, com avís de què no funciona bé al nostre organisme.

Els medicaments, la seva composició, i com arriba a interaccionar al cos (dosis i formes d'administració).

Preparació del pacient per una exploració mèdica.

Propietats terapèutiques de la calor, fred i l'aigua.

Les tècniques d'estimulació suau i d'aplicació de pressió.

Crèdit 3

Benestar del pacient

L'objectiu general d'aquest mòdul és conèixer les necessitats bàsiques d'un pacient relacionades amb la cura de la salut. Enfocant la cura de forma holística, en l'àmbit preventiu, curant i rehabilitant, tant als pacients com als seus familiars.

Els alumnes aprendran a planificar, executar i avaluar el conjunt d'accions que permetin mantenir l'òptim estat de salut, en aquest cas, en relació amb les necessitats bàsiques i vitals: comoditat, repòs, somni i mobilitat.

Crèdit 4

Cures bàsiques d'infermeria aplicades a les necessitats de l'ésser humà.

L'objectiu general d'aquest crèdit és promoure una pràctica metòdica i científica, el perfeccionament de la qual comporta una millora tant en l'eficàcia com en la prestació d'unes cures de qualitat.

En aquest crèdit l'alumne obtindrà una guia i els coneixements més adequats per cobrir i / o ajudar a satisfer les necessitats bàsiques del pacient i en general promoure l'atenció integral de l'ésser humà.

Es treballa, entre altres aspectes, la creació de gràfics, el material i la valoració de les constants vitals, la preparació i el material per a l'administració d'ènemes, l'oxigenoteràpia i entre altres cures.

Crèdit 5

Primers auxilis

L'objectiu del crèdit de primers auxilis és aportar solucions eficaces als professionals relacionats amb l'àmbit de la salut perquè sàpiguen reaccionar de la millor forma possible davant d'una emergència.

A aquest crèdit s'aborden temes referents a les característiques d'actuació davant d'emergències, trasllat d'accidentats, reanimació cardiopulmonar bàsica, formes d'actuació davant d'hemorràgies, fractures, cremades, intoxicacions, entre altres.

Crèdit 6

Higiene del medi hospitalari i neteja de material

Amb l'estudi d'aquest crèdit aprendreu a:

 • Realitzar la neteja, desinfecció i esterilització del material i instrumental de les diferents unitats/consultes.
 • Mantenir l'ordre, la neteja i les condicions higienicosanitàries de l'habitació del pacient/client, tant en l'àmbit hospitalari com domiciliari.
 • Participar en el control d'infeccions nosocomials.

En definitiva aprofundireu en el coneixement de les obligacions del TCAI envers el pacient hospitalitzat, la prevenció de les malalties transmissibles, les tècniques d'aïllament i la presa de mostres biològiques.

Crèdit 7

Recolzament psicològic al pacient/client.

L'objectiu del crèdit professional de recolzament psicològic al pacient/client és capacitar als alumnes per desenvolupar-se, en la relació d'ajuda o terapèutica, d'una forma adequada, d'acord amb les necessitats del pacient, de la família i de la comunitat i segons la finalitat d'infermeria, en la qual s'integren com a col·laboradors auxiliars.

Crèdit 8

Educació per a la salut

L'objectiu general d'aquest crèdit és capacitar els alumnes per a poder enfortir la població, treballant l'adquisició d'hàbits i actituds per a promoure la salut.

Els alumnes aprendran a identificar les necessitats de la població i la relació amb el seu context. Així com els diferents recursos didàctics i motivacionals disponibles per capacitar la població en el canvi d'hàbits i conductes saludables.

Crèdit 9

Tècniques d'ajuda odontològica/estomatològica

Aquest crèdit us prepararà per assistir al facultatiu en intervencions de salut bucodental; interpretant la documentació clínica, protocols d'operatòria dental i manuals de funcionament dels equips i instrumental; identificant les característiques del pacient/client; seleccionant i preparant els materials, equips i l'instrumental; aplicant les tècniques amb destresa, seguretat i pulcritud, per tal de realitzar la preparació del pacient, de la consulta i del material, així com, també, l'assistència al facultatiu.

Coneixereu com està organitzat el gabinet dental, la disposició dels elements anatòmics de la cavitat bucal i aprendreu a realitzar els registres dentaries en les fitxes clíniques del pacient amb les dades obtingudes en l'exploració bucodental.

Estudiareu els mecanismes de contaminació en el gabinet bucodental i les formes de neteja, desinfecció i esterilització del material.

Crèdit 10

Relacions en l'equip de treball

Aquest crèdit relaciona els elements i les etapes del procés de comunicació en l'àmbit laboral amb les possibles barreres i interferències que poden dificultar- la. Així mateix ens ensenya a comunicar, de forma oral o escrita, instruccions o informacions relacionades amb el treball, amb eficàcia, claredat, concisió, ús correcte dels termes i amb adequació al context.

Ens ajuda a identificar els problemes, els factors i les causes generadores de conflictes originats en un grup de treball i a determinar-ne les mesures que cal adoptar per a la seva solució en funció de la naturalesa, els antecedents i les circumstàncies del conflicte; dels diferents interessos, les postures i els comportaments de les persones implicades; i dels requeriments de la funció laboral desenvolupada.

Estudia les característiques i l'evolució dels grups de treball i els factors que poden modificar la seva dinàmica de funcionament, relacionant els problemes del treball en equip amb les seves causes i amb les mesures correctores; treballa, també, les tècniques de dinamització de grups de treball amb la tipologia i les relacions dels seus components.

Tracta de les reunions de treball i totes les circumstàncies que les envolten, com també de les tècniques de motivació aplicades en l'àmbit laboral amb les necessitats humanes que cal satisfer, tant fisiològiques com psicològiques.

Crèdit 11

Formació i orientació laboral

Aquest crèdit es divideix en dos grans blocs: la prevenció de riscos laborals i la incorporació al món del treball.

Pel que fa al primer, ens explica les situacions de risc més habituals en l'àmbit laboral que puguin afectar la salut dels treballadors/es i l'aplicació de mesures de protecció i prevenció corresponents; també, com aplicar les mesures sanitàries bàsiques immediates en el lloc de l'accident.

En el segon bloc, diferencia les formes i procediments d'inserció en la realitat laboral com a treballador/a per compte d'altri o per compte propi i explica com orientar-se en el mercat de treball identificant les mateixes capacitats i interessos i l'itinerari professional més idoni.
Exposa el marc legal del treball i distingeix els drets i les obligacions que es deriven de les relacions laborals, així com la descripció dels elements que conformen l'empresa: contractes, nòmines...

Crèdit 12

Formació en centres de treball

La formació en centres de treball consisteix en pràctiques formatives no laborals que realitza l'alumnat dels cicles formatius en centres de treball situats al voltant del seu domicili, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen l'Institut i l'empresa. Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu (curricular) dels cicles. La formació pràctica en centres de treball té els dos objectius següents:

 • Completar l'adquisició de la competència professional assolida en el cicle formatiu (objectiu de qualificació professional).
 • Facilitar la incorporació de l'alumnat al món laboral (inserció laboral).

Crèdit 13

Síntesi

El crèdit de síntesis ha de permetre culminar la integració dels continguts impartits al llarg del cicle, globalitzant i interrelacionant, i si escau completant, aquells continguts susceptibles de mostrar, al final del cicle formatiu, al grau d'assoliment dels objectius generals del cicle.

Activitats del cicle formatiu
Material del cicle formatiu