Aquesta web utilitza cookies i altres tecnologíes per a oferir-li una millor experiencia.Política de Cookies

S'ha afegit el producte a la vostra comanda

Quantitat
Total

Hi ha 0 productes a la vostra comanda. Hi ha 1 producte a la vostra comanda.

Total productes (amb impostos)
Total (amb impostos)
Continuar la comanda Finalitzar la comanda
titulacion oficial
ILERNA Lleida > Tècnic/a en Sistemes Microinformàtics i Xarxes a Lleida

Tècnic/a en Sistemes Microinformàtics i Xarxes a Lleida

Amb aquest cicle formatiu podràs treballar com a tècnic/a d’instal·lació i reparació d’equips, manteniment de sistemes, manteniment de serveis d’internet, en suport informàtic o xarxes de dades. També com a tècnic de vendes TIC per a sectors industrials, comercial de microinformàtica o serveis de teleassistència. En departaments d’informàtica d’empreses de diferents sectors o proveïdors o distribuïdors de serveis d’informàtica i d’internet.

Amb el grau mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes a Lleida aprendràs a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxes, així com en xarxes locals en petits entorns. A més, podràs realitzar pràctiques en importants empreses del sector i ampliar els teus estudis amb cicles formatius de grau superior com desenvolupament d’aplicacions web i desenvolupament d’aplicacions multiplataforma.

El proper dijous 2 de maig durem a terme les xerrades inforamtives on t'explicarem tot el que necessites saber sobre aqeust cicle formatiu, reserva ja la teva plaça

inscripcion sesiones informativas

duracion ciclo formacion profesional online 2 cursos acadèmics
Alt contingut pràctic

Alt contingut pràctic

Atención personalizada Atenció personalitzada+
Prácticas en empresa Pràctiques en empresa
inicio de clases ilerna Erasmus+ (Llegir més)
inicio de clases ilerna Assessorament i Reconeixement (Llegir més)
inicio de clases ilerna Agència de col·locació (Llegir més)
Centro autorizado y concertado Centre autoritzat i concertat formacion profesiona oficial

Descarrega't gratis el dossier informatiu

Deixa les teves dades en el següent formulari i t'enviarem al teu correu electrònic el dossier informatiu del cicle. Sense compromís!

Algun dubte?

Truca'ns: 973 72 78 78

Horari d'atenció: Dill - Div 9-14h / 15.30-20h

Informació del cicle

informacion fp a distancia

AMB EL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES APRENDRÀS A:

 • Muntar i configurar ordinador i perifèrics, i instal·lar i configurar software bàsic i d’aplicació.
 • Instal·lar i configurar serveis multiusuaris, aplicacions, dispositius i xarxes locals cablejades, sense fil o mixta i la seva connexió a xarxes públiques.
 • Realitzar proves funcionals.
 • Recuperar dades i aplicacions davant d’errors i pèrdues de dades en el sistema.
 • Mantenir un esperit constant d’innovació i actualització en l’àmbit del sector informàtic.

AQUEST CICLE FORMATIU ÉS IDEAL PER A:

 • Introduir-se en l’àmbit informàtic.
 • Persones que tenen interès relacionat amb el món de la informàtica.
 • Treballar en qualsevol empresa o organisme públic com a tècnic informàtic.
 • Tècnics informàtics que no disposen de titulació oficial en sistemes microinformàtics i xarxes.
ciclo formativo online

AQUEST CICLE FORMATIU ÉS IDEAL PER A:

 • Introduir-se en l’àmbit informàtic.
 • Persones que tenen interès relacionat amb el món de la informàtica.
 • Treballar en qualsevol empresa o organisme públic com a tècnic informàtic.
 • Tècnics informàtics que no disposen de titulació oficial en sistemes microinformàtics i xarxes.

REQUISITS D'ACCÉS AL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

Tens accés directe al cicle si compleixes alguns dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO),
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o tècnica auxiliar,
 • haver superat el segon curs de batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

Continguts del cicle formatiu

Continguts del cicle formatiu
Mòdul 1

Muntatge i manteniment d'equips

Aquest mòdul està compost per 6 Unitats Formatives. A elles, es tracta d'aprendre quina és la naturalesa de l'electricitat i com es mesuren els seus valors. Conèixer els components de les fonts d'alimentació d'un ordinador i quins valors típics donen per garantir el correcte funcionament dels dispositius.

Es farà un repàs de les principals unitats funcionals d'un sistema informàtic per després poder relacionar-les amb programari concret.

Estudiar com podem adaptar els nostres equips a aquests requisits. Per últim, assolir conceptes de programari més directament relacionats amb el software i el seu manteniment.

Mòdul 2

Sistemes operatius monolloc

Aquest mòdul professional conté la formació necessaria per exercir la funció d'instal·lació i explotació de sistemes operatius monolloc que inclueix aspectes com: instal·lació i actualització de sistemes operatius per la seva utilització en sistemes microinformàtics, l'utilització de les funcionalitat del sistema microinformàtic mitjançant les eines del sistema operatiu, el control i el seguiment de l'activitat i rendiment del sistema operatiu, la determinació i seguiment de l'activitat i rendiment del sistema operatiu, la determinació i utilització dels recursos compartits del sistema operatiu, la gestió dels usuaris i grups del sistema, així com els seus perfils i permisos i la utilització de mecanismes de virtualització per la realització de proves.

Les línies d'actuació en el procès d'ensenyament-aprenentatge que permeten assolir els objectius del mòdul versarà sobre: l'evolució dels canvis i novetats que es produeixen en el mercat sobre els sistemes operatius, la instal·lació i actualització de sistemes operatius monolloc, l'elaboració de documents (manuals, informes, parts d'incidència, entre altres) i l'assistència i resolució de problemes en la instal·lació de sistemes operatius.

Mòdul 3

Aplicacions ofimàtiques

L'objectiu general d'aquest mòdul consisteix a exercir les funcions d'instal·lació i actualització d'aplicacions ofimàtiques, l'explotació de dades digitals amb aplicacions de tipus processador de textos, fulls de càlcul, presentacions digitals, bases de dades, edició d'imatges, edició multimèdia, correu i agenda electrònica, la gestió d'incidències i el suport i formació a l'usuari.

Per al desenvolupament modular complet serà necessari utilitzar software multidisciplinari, abastant des de gestors de correu electrònic com Thunderbird o Microsoft Outlook, com paquets ofimàtics tipus Microsoft Office i Open Office (processadors de text: Word/Writer; fulls de càlcul: Excel/Calc; bases de dades: Access/Bases), editors d'imatges (Photoshop i Gimp), programes de presentacions dinàmiques (PowerPoint i Prezzi) i programa d'edició de vídeos (Movie Maker).

Mòdul 4

Sistemes operatius en xarxa

A aquest mòdul s'imparteixen els conceptes necessaris per conèixer com instal·lar i configurar sistemes operatius de servidor, tant propietaris com lliures, de forma que actuïn com a servidors, tot compartint recursos i oferint diversos serveis als altres ordinadors de la xarxa local.

Aquests coneixements serveixen per muntar tota la infraestructura informàtica d'una xarxa en l'àmbit d'administració d'equips.
També es tracten temes de seguretat, diagnòstic d'errors i compartició d'informació entre diferents sistemes operatius de servidor.

Mòdul 5

Xarxes locals

Aquest mòdul descriu el funcionament de les xarxes locals i la seva interconnexió amb la xarxa global d'Internet. S'expliquen totes les parts d'una xarxa, des dels elements físics (cables, connectors, etc.) fins als protocols i aplicacions que són necessàries per a la seva implementació.


Dintre de les xarxes locals, es fa una distinció per a les xarxes sense fil, explicant les seves particularitats i diferències envers les xarxes cablejades.
Programari específic: Wireshark.

Mòdul 6

Seguretat informàtica

L'objectiu d'aquest mòdul consisteix a entendre la importància de la seguretat informàtica i de tots els sistemes que la constitueixen. Diferenciem entre seguretat passiva i seguretat activa, veurem mecanismes tals com els SAI, els tallafocs, les còpies de seguretat i la criptografia, així com l'escaneig i monitorització de xarxes. A més, aprendrem a reconèixer la legislació i normativa sobre seguretat i protecció de dades.

Mòdul 7

Serveis de xarxa

L'estudi dels serveis de xarxes complementa els coneixements bàsics de xarxes i és una eina important per administrar integralment un sistema informàtic.

En la unitat "Configuració de la xarxa (DNS i DHCP)", es mostra com l'administrador de xarxa pot establir serveis que permeten configurar automàticament les dades de connexió dels equips i el domini al qual pertanyen.

En la unitat "Correu electrònic i transmissió d'arxius", es mostra com l'administrador pot posar en funcionament i mantenir actualitzats servidors que proporcionin diferents serveis (com el servei de transferència de fitxers i els serveis de correu), i com es configura un equip per actuar de client i fer ús d'aquests serveis.

En la unitat "Servidors web i intermediaris, es mostra com l'administrador pot posar en funcionament i mantenir actualitzats, d'una banda, servidors web i servidors proxy per publicar continguts a Internet, i de l'altra, servidors proxy per optimitzar l'accés a xarxes públiques.

En la unitat "Accés a sistemes remots", es mostra com es gestionen mètodes d'accés remot i instal·len els serveis corresponents, i se'n descriuen les característiques.

Mòdul 8

Aplicacions web

En aquest mòdul s'aborden les aplicacions web mitjançant l'anàlisi de diverses aplicacions. Partint de gestors d'arxius web (Dropbox, Youtube, Otixo, Google Drive, Microsoft OneDrive), gestors de Continguts (Joomla, Wordpress) i portals d'aprenentatge (Moodle). Finalment, s'estudien llenguatges de maquetació web com HTML i CSS.

Programari a utilitzar: Dropbox, Youtube, Otixo, Google Drive, Microsoft OneDrive, Wordpress i Moodle.

Mòdul 9

Formació i orientació laboral

Aquest crèdit es divideix en dos grans blocs: la prevenció de riscos laborals i la incorporació al món del treball.

Pel que fa al primer, ens explica les situacions de risc més habituals en l'àmbit laboral que puguin afectar la salut dels treballadors/es  i l’aplicació de  mesures de protecció i prevenció corresponents; també, com  aplicar les mesures sanitàries bàsiques immediates en el lloc de l'accident.

En el segon bloc,  diferencia les formes i procediments d'inserció en la realitat laboral com a treballador/a per compte d'altri o per compte propi i explica com orientar-se en el mercat de treball identificant les pròpies capacitats i interessos i l'itinerari professional més idoni.
Exposa el marc legal del treball i distingeix els drets i les obligacions que es deriven de les relacions laborals, així com la descripció dels elements que conformen l’empresa: contractes, nòmines...

Mòdul 10

Empresa i iniciativa emprenedora

En aquest mòdul s'aprendrà a realitzar un pla d'empresa, a partir d'una idea de negoci que triï l'alumne, de la seva família professional, desenvolupant activitats com ara el pla de màrqueting, el pla de recursos humans, el pla econòmic i financer, la viabilitat de la seva idea de negoci... Tot això utilitzant la plataforma "The Growbox". ​

Mòdul 11

Anglès

Reconeix informació professional i quotidiana relacionada amb l'àmbit de la informàtica i les comunicacions continguda en discursos orals emesos en llengua estàndard, analitzant el contingut global del missatge i relacionant-lo amb els recursos lingüístics corresponents.

Interpreta informació professional continguda en documents escrits senzills de l'àmbit de la informàtica i les comunicacions, analitzant de forma comprensiva els seus continguts.
Emet missatges orals clars i ben estructurats habituals a l'àmbit de la informàtica i les comunicacions, participant com a agent actiu en converses professionals.
Complimenta i/o elabora la documentació administrativa i comercial bàsica utilitzada habitualment per empreses i organitzacions, i elabora textos senzills habituals en aquest àmbit utilitzant els registres adequats a cada situació.
Aplica actituds i comportaments professionals en situacions de comunicació de l'àmbit administratiu i comercial, seguint les convencions internacionals.

Aquest mòdul es treballarà amb la plataforma Burlingtonenglish.

Mòdul 12

Síntesi

Aquest mòdul professional té per objectiu aconseguir que els alumnes siguis capaços de realitzar, dins d'un equip de treball, un projecte distribuit en varies etapes al llarg del segon curs, que requerirà l'aplicació dels coneixements adquirits en tots els mòduls que formen part del cicle.

Un cop finalitzat el projecte serà necessari presentar-lo i defensar-lo davant d'un tribunal format per professors del departament d'informàtica.

Mòdul 13

Formació en centres de treball

Realització de pràctiques en empreses punteres del sector on s'instal·li, configuri i mantingui sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establert.

Activitats del cicle formatiu
Material del cicle formatiu