Aquesta web utilitza cookies i altres tecnologíes per a oferir-li una millor experiencia.Política de Cookies

S'ha afegit el producte a la vostra comanda

Quantitat
Total

Hi ha 0 productes a la vostra comanda. Hi ha 1 producte a la vostra comanda.

Total productes (amb impostos)
Total (amb impostos)
Continuar la comanda Finalitzar la comanda
titulacion oficial
ILERNA Lleida > Tècnic/a en Vídeo discjòquei i so presencial a Lleida

Tècnic/a en Vídeo discjòquei i so presencial a Lleida

El grau mitjà de Vídeo, Discjòquei i So et permetrà introduir-te en el món audiovisual i adquirir els coneixements necessàries per a treballar com a ajudant de so a televisió; operador de so de cinema i vídeo, de concerts musicals, d’espectacles escènics; ajudant de muntatge de so en cinema; o discjòquei, videojòquei, vídeo-discjòquei i joquei de llums (light-jokey) i també com a fotògraf professional, tècnic/a de laboratori fotogràfic i cinematogràfic o tècnic/a en tractament digital d’imatges fotogràfiques.

Estudiant Vídeo, Discjòquei i So a ILERNA, a més, podràs ampliar els teus estudis amb el cicle de grau superior Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius.

El proper dijous 2 de maig durem a terme les xerrades inforamtives on t'explicarem tot el que necessites saber sobre aqeust cicle formatiu, reserva ja la teva plaça

inscripcion sesiones informativas

duracion ciclo formacion profesional online 2 cursos acadèmics
Alt contingut pràctic

Alt contingut pràctic

Atención personalizada Atenció personalitzada+
Prácticas en empresa Pràctiques en empresa
inicio de clases ilerna Erasmus+ (Llegir més)
inicio de clases ilerna Assessorament i Reconeixement (Llegir més)
inicio de clases ilerna Agència de col·locació (Llegir més)
Centro autorizado y concertado Centre autoritzat i concertat formacion profesiona oficial

Descarrega't gratis el dossier informatiu

Deixa les teves dades en el següent formulari i t'enviarem al teu correu electrònic el dossier informatiu del cicle. Sense compromís!

Algun dubte?

Truca'ns: 973 72 78 78

Horari d'atenció: Dill - Div 9-14h / 15.30-20h

Informació del cicle

informacion fp a distancia

AMB EL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ EN VÍDEO, DISJÒQUEI I SO APRENDRÀS A:

 • Instal·lar, muntar, desmuntar i mantenir l'equipament en produccions de so.
 • Col·laborar en operacions de mescla directa, edició i enregistrament en produccions de so.
 • Ubicar i encaminar la microfonia en produccions de so.
 • Preparar la infraestructura i col·laborar en la programació i promoció de sessions d'animació musical i visual en viu i en directe.
 • Realitzar sessions d'animació musical en viu i en directe integrant elements luminotècnics, escènics i visuals.
 • Realitzar sessions d'animació visual en viu integrant elements luminotècnics, escènics i musicals.

AQUEST CICLE FORMATIU ÉS IDEAL PER A:

 • Persones creatives amb interès en el món de la música, el cinema o la televisió.
 • Persones amb interès en el món de la fotografia.
 • Tenir un primer contacte en el sector d'imatge i so.
 • Treballar com a tècnic en rodatges i en concerts.
 • Iniciar-se com a vídeo discjòquei.
ciclo formativo online

AQUEST CICLE FORMATIU ÉS IDEAL PER A:

 • Persones creatives amb interès en el món de la música, el cinema o la televisió.
 • Persones amb interès en el món de la fotografia.
 • Tenir un primer contacte en el sector d'imatge i so.
 • Treballar com a tècnic en rodatges i en concerts.
 • Iniciar-se com a vídeo discjòquei.

REQUISITS D'ACCÉS AL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

Tens accés directe al cicle si compleixes alguns dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO).
 • Tenir el títol de tècnic o tècnica auxiliar.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat unificat i polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Si no compleixes cap dels requisits esmentats, pots accedir al cicle:

 • Superant el curs específic d'accés als cicles de grau mitjà, per matricular-te cal tenir, com a mínim, 17 anys l'any en què es fa la matrícula al curs.
 • Superant la prova d'accés a grau mitjà, a la que podràs presentar-te si tens 17 anys, com a mínim, l'any que es realitza la prova.

Continguts del cicle formatiu

Continguts del cicle formatiu
Mòdul 1

Instal·lació i muntatge d'equips de so.

El mòdul tracta els conceptes bàsics de la instal·lació i muntatge d'equips de so. Planificar i portar a terme el tirat i la recollida de les infraestructures de cablatge de so (corrent, àudio i control), analitzant les normes tècniques d'ús i aplicant les tècniques que garanteixin la seva conservació i funcionament.

Tenir cura de la preinstal·lació elèctrica necessària per a la connexió dels equips i accessoris de so en produccions audiovisuals i en espectacles, valorant les especificacions del projecte d'instal·lació i la seguretat de les persones i els equipaments.

Realitzar el muntatge dels equips del sistema de so en produccions audiovisuals i en espectacles, analitzant les característiques de l'espai de treball i aplicant les tècniques apropiades que garanteixin la seguretat de les persones i dels equips.

Efectuar finalment la connexió dels equips del sistema de so, comprovant el funcionament del sistema i analitzant les característiques dels senyals i les especificacions del projecte.

Mòdul 2

Captació i enregistrament de so.

En aquest mòdul es treballa la captació i enregistrament del so en les diferents circumstàncies que es poden donar sabent adaptar-se en el context. En aquest sentit l'ajust de la microfonia convencional en l'espai escènic, seguint els requisits del projecte i valorant les característiques de la font sonora, l'espai de treball i l'optimització dels equips així com la captació de les fonts de so (participants, intèrprets i artistes) en produccions audiovisuals, resolent les contingències de l'escena als diferents escenaris.

Realitza la configuració i l'ajust de referència dels elements tècnics especificats en el rider, relacionant les possibilitats tècniques i operatives dels mateixos amb la consecució de la màxima qualitat en l'enregistrament tenint en compte el control tècnic de l'enregistrament en viu i en directe, avaluant la qualitat del senyal captat i considerant els possibles canvis o contingències a l'escenari, a fi de garantir la màxima qualitat en la gravació de so.

Mòdul 3

Control, edició i mescla de so.

Un cop hem enregistrat o captat un so cal tenir-ne el control per enviar-lo a diferents sortides, editar-lo o fer-ne la mescla fent falta ajustar els equips i el programari de control, edició i mescla, aplicant els formats de codi de temps, la relació màster/slave, l'ús de MIDI i altres paràmetres que intervenen en la correcta sincronització dels equips de so.

A més, edita el so gravat aplicant eines de programari en la consecució dels objectius comunicatius del projecte.

Realitza i controla la mescla i processament de l'àudio durant el desenvolupament en directe de l'espectacle o esdeveniment, responent ràpidament i eficaçment davant possibles imprevistos així com configurar i ajustar els enviaments a monitors i la seva resposta, assegurant una cobertura uniforme en pressió sonora i freqüència i una escolta lliure de realimentació, atenent les necessitats dels protagonistes escènics.

Mòdul 4

Preparació de sessions de vídeo discjòquei.

L'objectiu general d'aquest mòdul consisteix a aprendre les principals tècniques per barrejar música i vídeo en directe, adquirir nocions musicals i conèixer els principals estils, saber els principis bàsics de la imatge i vídeo, arribar a elaborar catàlegs d'imatges, videoclips i sons, saber la normativa vigent respecte a drets d'autor i temes legals a l'hora de crear obres musicals o visuals.

També aborda intensament les empreses de producció d'esdeveniments tant en la programació de sales com en la seva direcció, també determinar i aplicar totes les tècniques de promoció d'artistes o empreses o productes.

Mòdul 5

Animació musical en viu.

Des d'aquest mòdul es treballa el necessari per a poder realitzar una mescla en directe d'arxius d'àudio, bé sigui en sala com en estudi de ràdio amb la locució corresponent; incloent-hi l'organització dels arxius d'àudio, la planificació de la sessió, la instal·lació de l'equipament necessari i la coordinació de recursos tècnics i humans.

Mòdul 6

Animació visual en viu.

Aquest mòdul pretén formar tècnicament l'alumne en allò referent a la part visual d'un espectacle en directe. Inclourem en aquest mòdul tant la part de luminotècnia d'un espectacle, com la realització de visuals per als mateixos.

El mòdul forma l'alumne tant en el camp de la instal·lació i configuració dels equips d'imatge i luminotècnia com en la realització de mescles visuals en viu o bé realització de luminotècnia en viu.

Mòdul 7

Presa i edició digital d'imatge.

Aquest mòdul fa un recorregut per tot el flux de treball per aconseguir imatges digitals. Partint de la preproducció de les imatges, la captura de les mateixes fins al revelatge en editor RAW i la postproducció en Photoshop.

Per a completar aquest procès, es treballa la teoria del color, la composició, il·luminació i tot el referent a la tècnica fotogràfica fonamental.

Paral·lelament es fa una mirada retrospectiva a alguns dels fotògrafs més representatius i un viatge pels moments clau de la història de la fotografia.

Per altra banda, també treballarem la producció i postproducció de vídeo (Adobe Premiere).

Mòdul 8

Formació i orientació laboral.

Aquest crèdit es divideix en dos grans blocs: la prevenció de riscos laborals i la incorporació al món del treball.

Pel que fa al primer, ens explica les situacions de risc més habituals en l'àmbit laboral que puguin afectar la salut dels treballadors/es  i l’aplicació de  mesures de protecció i prevenció corresponents; també, com  aplicar les mesures sanitàries bàsiques immediates en el lloc de l'accident.

En el segon bloc,  diferencia les formes i procediments d'inserció en la realitat laboral com a treballador/a per compte d'altri o per compte propi i explica com orientar-se en el mercat de treball identificant les pròpies capacitats i interessos i l'itinerari professional més idoni.
Exposa el marc legal del treball i distingeix els drets i les obligacions que es deriven de les relacions laborals, així com la descripció dels elements que conformen l’empresa: contractes, nòmines...

Mòdul 9

Empresa i iniciativa emprenedora.

En aquest mòdul s'aprendrà a realitzar un pla d'empresa, a partir d'una idea de negoci que triï l'alumne, de la seva família professional, desenvolupant activitats com ara el pla de màrqueting, el pla de recursos humans, el pla econòmic i financer, la viabilitat de la seva idea de negoci... Tot això utilitzant la plataforma "The Growbox". ​

Mòdul 10

Anglès tècnic.

Reconeix informació professional i quotidiana relacionada amb l'àmbit del so i de l'audiovisual continguda en discursos orals emesos en llengua estàndard, analitzant el contingut global del missatge i relacionant-lo amb els recursos lingüístics corresponents.

Interpreta informació professional continguda en documents escrits senzills de l'àmbit del so i de l'audiovisual, analitzant de forma comprensiva els seus continguts. Emet missatges orals clars i ben estructurats habituals en aquest àmbit, participant com a agent actiu en converses professionals.

Complimenta i/o elabora la documentació administrativa i comercial bàsica utilitzada habitualment per empreses i organitzacions, i elabora textos senzills habituals en l'àmbit del so i de l'audiovisual en llengua estàndard utilitzant els registres adequats a cada situació.
Aplica actituds i comportaments professionals en situacions de comunicació de l'àmbit administratiu i comercial, seguint les convencions internacionals.

Aquest mòdul es treballarà amb la plataforma Burlingtonenglish.

Mòdul 11

Síntesi.

Aquest mòdul ens facilitarà la pràctica per apropar-nos al mercat de treball, entre sectors i subsectors de la indústria radiofònica, discogràfica, audiovisual, de l'espectacle, del lleure i l'animació musical i visual, del muntatge d'instal·lacions fixes de sonorització i del tractament digital d'imatges fixes, formant professionals polivalents capaços d'adaptar-se a les noves situacions.

Planteja la realització d'una sessió d'animació musical i visual, analitzant les característiques tècniques i els mitjans disponibles a les instal·lacions.

Organitza la realització de la sessió d'animació musical i visual, identificant els processos i les actuacions necessàries.

Realitza la sessió d'animació musical i visual amb la intervenció d'un grup musical en directe, valorant-ne els resultats i comprovant la qualitat i/o la funcionalitat, aplicant les normes de prevenció de riscos i de protecció del medi ambient.

Documenta les diferents fases de realització, especificant els processos, materials, programari i equipament utilitzats, els coneixements aplicats i la informació cercada.

Defensa el projecte i la memòria tècnica seguint el procés establert.

Mòdul 12

Formació en centres de treball.

Realització de pràctiques en empreses punteres del sector on es realitzin tasques que s’englobin dins dels continguts desenvolupats en el món de les audiovisuals i actuacions pròpies de tècnics de so. Els estudiants treballaran aspectes que han desenvolupat en l’aula i els permetrà iniciar-se en el sector laboral en molts casos.    

Mòdul 13

Producció musical

L’objectiu d’aquest mòdul de centre és despertar en l’alumnat la creativitat i fomentar la seva autonomia i seguretat, donant-los-hi la possibilitat d’expressar-se  mitjançant la producció de la seva pròpia música electrònica i descobrint la unió que hi ha entre l’electrònica i les gravacions acústiques que es realitzarien en un estudi de gravació. 

Activitats del cicle formatiu
Material del cicle formatiu