Aquesta web utilitza cookies i altres tecnologíes per a oferir-li una millor experiencia.Política de Cookies

S'ha afegit el producte a la vostra comanda

Quantitat
Total

Hi ha 0 productes a la vostra comanda. Hi ha 1 producte a la vostra comanda.

Total productes (amb impostos)
Total (amb impostos)
Continuar la comanda Finalitzar la comanda
titulacion oficial
ILERNA Lleida > Tècnic/a superior en Higiene Bucodental a Lleida

Tècnic/a superior en Higiene Bucodental a Lleida

La titulació que necessites per a treballar com a higienista dental en qualsevol centre mèdic, consulta o gabinet dental.

Estudia a Lleida un dels cicles formatius amb més demanda i millor sortida laboral. Amb el Grau Superior d’Higiene bucodental, podràs treballar com a tècnic/a especialista en higiene bucodental o higienista dental en serveis hospitalaris d’odontoestomatologia o cirurgia maxil·lofacial, o com a membre d’un equip de prevenció i atenció sanitària. Amb aquesta FP que t’ofereix ILERNA, també estaràs capacitat per a treballar com a docent formant a altres tècnics i col·laborant en activitats d’investigació i control epidemiològic.

duracion ciclo formacion profesional online Preinscripció del 29 de maig al 5 de juny
duracion ciclo formacion profesional online Matricula del 18 al 23 de juliol
duracion ciclo formacion profesional online 2 cursos acadèmics
Alt contingut pràctic

Alt contingut pràctic

Atención personalizada Atenció personalitzada+
Prácticas en empresa Pràctiques en empresa
inicio de clases ilerna Erasmus+ (Llegir més)
inicio de clases ilerna Assessorament i Reconeixement (Llegir més)
inicio de clases ilerna Agència de col·locació (Llegir més)
Centro autorizado y concertado Centre autoritzat i concertat formacion profesiona oficial

Descarrega't gratis el dossier informatiu

Deixa les teves dades en el següent formulari i t'enviarem al teu correu electrònic el dossier informatiu del cicle. Sense compromís!

Algun dubte?

Truca'ns: 973 72 78 78

Horari d'atenció: Dill - Div 9-14h / 15.30-20h

Informació del cicle

informacion fp a distancia

AMB EL CICLE FORMATIU D'HIGIENE BUCODENTAL APRENDRÀS A:

 • Organitzar i gestionar al seu nivell l'àrea de treball assignada.
 • Explorar, detectar i gravar l'estat de salut/malaltia bucodental de les persones.
 • Prevenir les malalties bucodentals.
 • Avaluar la salut bucodental
 • Fomentar la salut bucodental.

AQUEST CICLE FORMATIU ÉS IDEAL PER A:

 • Persones amb interès per la salut bucodental.
 • Introduir-se en el món de la sanitat.
 • Treballar en centres mèdics, consultes dentals, gabinets dentals...
 • Higienistes dentals que no disposen de titulació oficial de tècnic superior en higiene bucodental.
ciclo formativo online

AQUEST CICLE FORMATIU ÉS IDEAL PER A:

 • Persones amb interès per la salut bucodental.
 • Introduir-se en el món de la sanitat.
 • Treballar en centres mèdics, consultes dentals, gabinets dentals...
 • Higienistes dentals que no disposen de titulació oficial de tècnic superior en higiene bucodental.

REQUISITS D'ACCÉS D'AQUEST CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

Tens accés directe al cicle si compleixes algun dels següents requisits:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Continguts del cicle formatiu

Continguts del cicle formatiu
Mòdul 1

Recepció i logística a la clínica dental

Aquest mòdul professional conté la informació necessària per exercir la funció d'organització de les activitats en la unitat o clínica dental, la seva posada en marxa, la recepció dels usuaris i la gestió de material i equips, així com el manteniment i l'aplicació de normes de prevenció de riscs.

Mòdul 2

Estudi de la cavitat oral

Els objectius generals inclouen la Identificació de la seqüència cronològica de la formació i erupció dentària. El reconeixement de les estructures anatòmiques del cap i coll i el funcionament de l'aparell estomatogmatic. Les lesions carioses, periodontals els factors etiològics, patològics i clínics. Identificar les alteracions de la cavitat oral i les seves característiques patologies i sistèmiques. Identificar els factors de risc en pacients especials.

Mòdul 3

Exploració de la cavitat oral

Els objectius generals del mòdul professional són verificar el funcionament de l'equip dental, descrivint les característiques dels seus components i preparar l'instrumental i/o el material del gabinet bucodental per al procés de neteja, desinfecció i esterilització, així com realitzar tot el procés.

Aplicar les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, identificant els riscos associats i les mesures i equips per prevenir-los.

Identificar actituds i estats emocionals en pacients, aplicant principis bàsics de psicologia general, saber realitzar l'anamnesi i l'exploració de la cavitat bucodental i aplicar tècniques per a l'obtenció d'imatges de radiodiagnòstic dental i saber aplicar mesures de radioprotecció i qualitat del radiodiagnòstic dental.

Mòdul 4

Intervenció bucodental

Els objectius generals d'aquest mòdul són realitzar els diferents tipus d'aïllaments, així com el segellat de fosses i fissures. Saber i realitzar les diferents tècniques d'aplicació de fluor. Efectuar els poliments de les obturacions. Eliminar càlculs i tincions així com la placa bacteriana. Aplicar tècniques del control de la hipersensibilitat dentaria.

Mòdul 5

Epidemiologia en salut oral

Els objectius d'aquest mòdul inclou la planificació de programes de seguiment i estudis epidemiològics per a grups de població específics, definint objectius i actuacions.

Determinació dels nivells de salut bucodental d'una comunitat, analitzant els seus indicadors.

L'obtenció de dades epidemiològiques de grups mitjançant enquestes i la descripció d'aquestes.

Interpretar els resultats d'estudis epidemiològics, identificant els nivells de salut bucodental.

Participar en programes d'intervenció sanitària per a diferents grups de risc.

Mòdul 6

Educació per a la salut oral

L'objectiu general d'aquest mòdul consisteix a capacitar als alumnes per ensenyar i motivar en l'adquisició d'hàbits higiènic-dietètics als pacients/clients.

Per aconseguir-ho, els alumnes han de ser capaços d'identificar les característiques de la població, adaptant els objectius, els recursos i les activitats a les característiques del grup diana per fomentar la fortalesa i la millora de la salut bucodental de la comunitat.

Mòdul 7

Conservadora, periodòncia, cirurgia i implants

Els objectius generals del mòdul professional són ajudar en la realització de les obturacions i tractament de conductes, relacionant-les amb l'extensió de la càries o afectació polpar. Aplicar tècniques d'ajuda en extraccions dentàries i cirurgies periodontals i de col·locació d'implants, així com eliminar tincions dentàries intrínseques, relacionant-les amb el procés de blanquejament dental.

Mòdul 8

Pròtesi i ortodòncia

Els objectius generals d'aquest mòdul professional són saber emplenar la fitxa clínica, identificant els diferents registres diagnòstics en pròtesi i ortodòncia. Preparar els equips i materials per a preses d'impressió i comprovar els resultats obtinguts. Planificar l'elaboració del model i els registres d'oclusió, relacionant les tècniques de treball amb el tipus de model i registre demandat. Comprovar l'adaptació i determinar la conservació de la pròtesi, relacionant el resultat final amb les necessitats de l'usuari.

Mòdul 9

Primers auxilis

Els objectius generals d'aquest mòdul professional són realitzar la valoració inicial de l'assistència en una urgència descrivint riscos, recursos disponibles i tipus d'ajut necessari, fer immobilitzacions i mobilitzacions de víctimes i la realització de suport vital bàsic. També aplicar tècniques de primers auxilis en patologies d'urgència descrivint-les i relacionant-les amb l'objectiu a assolir i fer suport psicològic i d'autocontrol a l'accidentat i acompanyants, descrivint i aplicant les estratègies de comunicació adequades.

Mòdul 10

Fisiopatologia general

Els objectius d'aquest mòdul són reconèixer l'estructura i l'organització general de l'organisme humà, descrivint les seves unitats estructurals i relacions segons especialització.

Identificar el procés de desenvolupament de la malaltia relacionant-lo amb els canvis funcionals de l'organisme i les alteracions que provoca.

Reconèixer manifestacions de malalties dels diferents sistemes de l'organisme descrivint les alteracions fisiològiques de la patologia dels grans sistemes de l'organisme.

Reconèixer trastorns hemodinàmics i vasculars relacionant les seves alteracions amb malalties humanes de gran morbiditat i alta mortalitat.

Mòdul 12

Empresa i iniciativa emprenedora

En aquest mòdul s'aprendrà a realitzar un pla d'empresa, a partir d'una idea de negoci que triï l'alumne, de la seva família professional, desenvolupant activitats com ara el pla de màrqueting, el pla de recursos humans, el pla econòmic i financer, la viabilitat de la seva idea de negoci... Tot això utilitzant la plataforma "The Growbox". ​

Mòdul 11

Formació i orientació laboral

Aquest crèdit es divideix en dos grans blocs: la prevenció de riscos laborals i la incorporació al món del treball.


Pel que fa al primer, ens explica les situacions de risc més habituals en l'àmbit laboral que puguin afectar la salut dels treballadors/es  i l’aplicació de  mesures de protecció i prevenció corresponents; també, com  aplicar les mesures sanitàries bàsiques immediates en el lloc de l'accident.


En el segon bloc,  diferencia les formes i procediments d'inserció en la realitat laboral com a treballador/a per compte d'altri o per compte propi i explica com orientar-se en el mercat de treball identificant les pròpies capacitats i interessos i l'itinerari professional més idoni.
Exposa el marc legal del treball i distingeix els drets i les obligacions que es deriven de les relacions laborals, així com la descripció dels elements que conformen l’empresa: contractes, nòmines...

Mòdul 13

Projecte d'higiene bucodental

Els objectius generals d'aquest mòdul són identificar les necessitats del sector productiu, relacionant-les amb projectes tipus que les puguin satisfer.

Dissenyar projectes relacionats amb les competències expressades en el títol, incloent-hi i desenvolupant les fases que el componen.

Planificar la implementació o execució del projecte, determinant el pla d'intervenció i la documentació associada.

Definir els procediments per al seguiment i control en l'execució del projecte, justificant la selecció de variables i instruments emprats.

Mòdul 14

Formació en centres de treball

La formació en centres de treball consisteix en pràctiques formatives no laborals que realitza l'alumnat dels cicles formatius en centres de treball situats al voltant del seu domicili, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen l'Institut i l'empresa. Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu (curricular) dels cicles. La formació pràctica en centres de treball té els dos objectius següents:

 • Completar l'adquisició de la competència professional assolida en el cicle formatiu (objectiu de qualificació professional).
 • Facilitar la incorporació de l'alumnat al món laboral (inserció laboral).

Activitats del cicle formatiu
Material del cicle formatiu