Tècnic Superior en Administració i Finances a distància

4.71/5 4.71  (6 opinions)
Centre oficial inscrit en el registre estatal
fp online Código centro : 25002775

Aconsegueix directament i sense proves lliures la titulació oficial i homologada d’Administració i Finances i prepara’t per a treballar com a administratiu a qualsevol empresa.

Aquest Grau Superior de 2.000 hores de càrrega lectiva et prepararà inclús per a emprendre i treballar pel teu compte. Aprén a crear i desenvolupar un “business plan” i a interpretar les seves projeccions financeres i tot el que es necessita per a començar a aixecar qualsevol negoci.

 • Requisits d'accés
 • Sortides professionals

Presentació curs

Exàmens a totes les capitals

de província

Matrícula modular

adaptada a les teves necessitats

Videoclasses setmanals

i material didàctic inclosos.

Inici de classes

Febrer 2020 Places limitades!

Assignatures

99€ / 199€

Preu total del cicle: 2.435€

FP de Administració i Finances 100% oficial. Estudia al teu ritme!¿Vols ser [email protected] Premium?

Ser [email protected] Premium són tot beneficis. Des del moment en què et matricules tindràs accés immediat al Campus Virtual i al temari de les teves assignatures. Podràs començar a estudiar quan vulguis! Tindràs a la teva disposició un Gestor personal amb qui podràs contactar via Whatsapp. També tindràs un descompte del 10% en la compra de marxandatge i llibres en format paper. I despeses d'enviament gratuïtes a la Península i a les Balears. Descompte en despeses d'enviament a les Illes Canàries.

*La condició d’[email protected] Premium s'haurà de renovar a cada curs/semestre, si així es desitja. 

Compara las modalidades
Preu: 50,00 €


Matricula't de les assignatures que desitgis:

Recomanació per al teu primer Semestre
Mòdul 2

Gestió de la documentació jurídica i empresarial

L'objectiu general d'aquest mòdul consisteix a organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d'una empresa pública o privada. Per a això, hauràs d'aplicar la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:6 hores

Preu: 199€
Mòdul 3A

Procés integral de l'activitat comercial

El mòdul 3 es divideix en dues parts i requereix comprendre bé tots els conceptes. En el bloc A abordaràs tota la part de comptabilitat: una aproximació a la comptabilitat i al Pla General comptable i treballaràs el concepte de patrimoni, inventari i masses patrimonials. També aprendràs a calcular les operacions comptables més habituals i aprofundiràs en la comptabilització de les compres, vendes i totes les operacions relacionades amb elles.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:8 hores

Preu: 199€
Mòdul 6

Anglès

L'objectiu d'aquest mòdul és que adquireixis els coneixements d'anglès de nivell bàsic-intermedi que et permeti comprendre, interactuar i expressar-te en aquesta llengua. Especialment, abordant vocabulari i situacions específiques entorn de l'àmbit del secretariat.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:8 hores

Preu: 199€
Recomanació per al teu segon Semestre
Mòdul 1

Comunicació i atenció al client

En aquest mòdul s'abordarà la importància de la comunicació en l'àmbit empresarial, tant a nivell intern com a extern. També s'aprofundirà als diferents canals d'atenció per atendre al client, consumidor o usuari i aprendràs a utilitzar les eines i canals més afins en cada situació.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:8 hores

Preu: 199€
Mòdul 3B

Procés integral de l'activitat comercial

El mòdul 3 es divideix en dues parts i requereix comprendre bé tots els conceptes. En el bloc B treballaràs aspectes de fiscalitat, de l'IVA (règims, declaració via el model 303, etc.). També adquiriràs nocions de la gestió administrativa de la compravenda i tresoreria, de la documentació relacionada amb la compravenda (comanda, albarà i factura) i dels cobraments i pagaments. Finalment, aprendràs a calcular els interessos (capitalització simple i composta).

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:8 hores

Preu: 199€
Mòdul 4

Recursos humans i responsabilitat social corporativa

En aquest mòdul analitzaràs la responsabilitat social corporativa dins d'una empresa i coneixeràs els fluxos d'informació del departament de Recursos Humans. També abordaràs els processos de reclutament i selecció, formació i promoció del personal de l'empresa des del departament de RRHH.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:4 hores

Preu: 99€
Mòdul 5

Ofimàtica i procés de la informació

L'objectiu d'aquest mòdul és aprendre a desenvolupar-se de forma efectiva amb l'ordinador i a usar de forma competent una suite ofimàtica (paquet d’Office i el gratuït de Google). Per a això, aprendràs a gestionar arxius i carpetes i a realitzar cerques, a usar processadors de textos, fulls de càlcul i algun sistema de gestió de base de dades simple. Finalment, també aprendràs a elaborar presentacions multimèdia i a gestionar el correu i l'agenda electrònica.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:10 hores

Preu: 199€
Recomanació per al teu tercer Semestre
Mòdul 7

Gestió de recursos humans

Aquest mòdul ofereix una visió general dels documents que es troben i es tracten en el departament de recursos humans d'una empresa. Aprendràs a gestionar la documentació que genera el procés de contractació, així com la legislació corresponent i les diferents casuístiques que de la relació laboral poden derivar-se. Seràs capaç de modificar, suspendre o extingir un contracte de treball i coneixeràs el mecanisme de la realització de les nòmines, així com el dels seus càlculs.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:6 hores

Preu: 99€
Mòdul 8

Gestió financera

Aquest mòdul ofereix una visió general de com una empresa ha de gestionar els seus recursos a través del càlcul i la interpretació de les ràtios VAN i TIR. També estudiaràs els productes financers i les rendes que generen els diferents actius de l'empresa, així com les comissions que cobren. Així, aprendràs a calcular les liquidacions bancàries.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:10 hores

Preu: 199€
Mòdul 9

Comptabilitat i fiscalitat

En aquest mòdul obtindràs una visió general de tres aspectes clau dins de qualsevol empresa: la comptabilitat financera, la de costos i l'auditoria. En finalitzar el mòdul, seràs capaç de realitzar informes de la situació econòmica, financera i patrimonial de la companyia, ja que sabràs com calcular les obligacions fiscals de l'empresa i com afrontar les activitats del tancament d'exercici.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:12 hores

Preu: 199€
Mòdul 12

Formació i orientació laboral

En aquest mòdul aprendràs els conceptes bàsics del marc legal del treball i, especialment, tot allò relacionat amb la distinció dels drets i obligacions que es deriven de les relacions laborals, incloent l'accés al mercat laboral i la regulació de les relacions contractuals. També aprofundiràs en aspectes sobre la prevenció de riscos laborals.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:6 hores

Preu: 99€
Recomanació per al teu quart Semestre
Mòdul 10

Gestió logística i comercial

L'objectiu general d'aquest mòdul consisteix a planificar el proveïment de les empreses aprenent a elaborar un pla d'aprovisionament i a analitzar tots els seus elements. També seràs capaç de seleccionar i exercir el control de proveïdors emprant processos de selecció, planificació i control de les variables d'aprovisionament, així com de les fases de la cadena logística i dels elements de qualitat i costos de la cadena.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:6 hores

Preu: 199€
Mòdul 11

Simulació empresarial

Aquest mòdul ofereix una visió general dels diferents aspectes d'una empresa. Així, analitzaràs els factors d'innovació empresarial com, per exemple: com s'ha de seleccionar una idea de negoci, quines organitzacions internes existeixen en les empreses o les diferents formes jurídiques que poden adoptar, quins recursos interns o externs poden obtenir i els aspectes relatius a la viabilitat de l'empresa. També estudiaràs quins documents són necessaris per constituir una empresa, com es gestionen i on es poden sol·licitar.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:6 hores

Preu: 99€
Mòdul 13

Projecte d'administració i finances

L'objectiu d'aquest mòdul és integrar tots els continguts impartits al llarg del cicle formatiu: hauràs de simular la creació d'una empresa per seguir tot el procés de gestació i engegada. Així, hauràs de definir la idea de negoci, acotar l'organigrama de l'empresa i les funcions de cada departament i definir la inversió necessària i el tipus de finançament, així com les accions de màrqueting i publicitat que duràs a terme. També hauràs de realitzar les activitats de control pertinents per avaluar la viabilitat del teu projecte.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:2 hores

Preu: 99€
Mòdul 14

Formació en centres de treball

En el mòdul d’FCT es desenvoluparan les pràctiques en empresa. En total, són 350 hores. Posaràs en pràctica tot l'après en un entorn real de treball exercint tasques pròpies del cicle en una empresa del sector.

Preu: 149€
MATERIAL DIDÀCTIC IMPRÈS El material didàctic inclòs en el preu és en format digital. Consulta els despeses d'enviament
book
Material didàctic Mòdul 1 Comunicació i atenció al client
Preu: 13.99€
book
Material didàctic Mòdul 2 Gestió de la documentació jurídica i empresarial
Preu: 13.99€
book
Material didàctic Mòdul 3A Procés integral de l'activitat comercial
Preu: 13.99€
book
Material didàctic Mòdul 3B Procés integral de l'activitat comercial
Preu: 13.99€
book
Material didàctic Mòdul 4 Recursos humans i responsabilitat social corporativa
Preu: 13.99€
book
Material didàctic Mòdul 5 Ofimàtica i procés de la informació
Preu: 15.99€
book
Material didàctic Mòdul 7 Gestió de recursos humans
Preu: 13.99€
book
Material didàctic Mòdul 12 Formació i Orientació Laboral
Preu: 13.99€

Titulació de Tècnic Superior en Administració i Finances 100% oficial

ILERNA Online és un centre oficial, reconegut, homologat i autoritzat per la Generalitat de Catalunya i el Ministeri d’Educació per a impartir FP a distància oficial. És a dir, que totes les nostres titulacions són 100% oficials i que s’obtenen directament a través dels nostres exàmens, sense haver de passar per cap tràmit més. No preparem per a proves lliures.

Al completar aquesta FP administrativa, obtindràs directament el títol oficial de Tècnic Superior en Administració i Finances, vàlid a tot el territori estatal.

Pots comprovar la nostra oficialitat com a centre educatiu donant un cop d’ull a l’ autorització que ens dóna la Generalitat de Catalunya.

Requisits d'accés a aquest cicle formatiu de Grau Superior d'Administració i Finances

Per matricular-te al cicle de Grau Superior, has de tenir más de 18 anys o complir-los durant l'any natural de l'inici del cicle. També hauràs de complir almenys un dels següents requisits acadèmics:

 • Tenir el títol de Batxillerat.
 • Tenir el títol de Tècnic (cicle de Grau Mitjà, CFGM).
 • Tenir el títol de Tècnic Superior o Especialista (cicle de Grau Superior, CFGS).
 • Haver superat el segon curs de Batxillerat de qualsevol modalitat de Batxillerat experimental.
 • Tenir el títol Batxillerat Unificat Polivalent (BUP).
 • Haver superat el Curs d'Orientació Universitària (COU) o el pre-universitari.
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent.
 • Haver superat la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys.
 • Haver superat la prova d'accés que t'acrediti per estudiar el teu cicle de Grau Superior desitjat.

Sortides professionals

 • Administratiu o administrativa d'oficina.
 • Administratiu o administrativa comercial.
 • Administratiu financer o administrativa financera.
 • Administratiu o administrativa comptable.
 • Administratiu o administrativa de logística;
 • Administratiu o administrativa de banca i d'assegurances.
 • Administratiu o administrativa de recursos humans.
 • Administratiu o administrativa de l'administració pública.
 • Administratiu o administrativa d'assesories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories.
 • Tècnic o tècnica en gestió de cobraments.
 • Responsable d'atenció al client.

Opinions de Tècnic Superior en Administració i Finances a distància

Luminita Sima   5/5
20 de gener de 2019

Ilerna m'ha proporcionat els mitjans i el suport que tant necessitava per a animar-me a tornar a estudiar amb l'edat que tinc. Em sento acompanyada en el meu esforç de tirar endavant i millorar. La modalitat online em proporciona la llibertat d'estudiar en els moments que tinc disponibles, d'una banda, i d'altra banda m'obliga a mantenir un ritme constant i ser consistent en els meus esforços a través de l'avaluació contínua. Els professors estan sempre presents a través de tutories , fòrum, missatges contestats amb promptitud. Són pròxims i es veuen interessats per la trajectòria acadèmica dels alumnes, realment et sostenen i t'animen perquè continuïs donant el millor, sense posar pressió, també t'infonen tranquil·litat i confiança. Si realment et compromets a estudiar, no pots fallar amb Ilerna. Gràcies!!!

Mamen Marrero   5/5
09 de novembre de 2018

És un centre privat, a través del qual pots realitzar CFGS de diverses especialitats. El material d'estudi que aporten per a cada mòdul d'estudi està bé comparat amb altres centres online, igual que el campus online, però és millorable qüestions com les vídeo tutories i el material complementari d'estudi, perquè en ocasions sorgeixen de la improvisació, a més no s'aporten comentaris de les PACS (activitats) que es realitzen de manera que no pots saber què és millorable, no hi ha un seguiment individualitzat per alumne. És possible realitzar els exàmens a les capitals de totes les províncies, però crec que es facilita les publish_inis a unes més que a altres, havent de realitzar 4 o 5 exàmens en una mateixa data per exemple a Tenerife, sense tenir l'opció de desplaçar-te a una altra província propera Las Palmas, ja que també es realitza a la mateixa data. Et pots beneficiar de descomptes de fins al 20% de cada mòdul, quan la matriculació es realitza amb diversos mesos d'antelació.

Josune Lazkano   5/5
08 de novembre de 2018

La meva experiència està sent molt positiva.

Configura la teva Formació Professional a distància a ILERNA Online!

Demo La versió DEMO d'ILERNA Online et permet provar la teva futura plataforma d'estudi ademés de diferents assignatures dels nostres cicles. Totalment gratis!
Acceso a:
Campus Virtual.
Material didáctico digital.
Ejercicios autocorregibles.


I molt més!

Classic Tu matrícula de siempre en su versión más completa.
Titulación oficial.

En acabar el teu cicle formatiu, obtindràs directament a través dels nostres exàmens la titulació oficial, sense proves lliures. Durant els semestres, els teus professors han d'avaluar les teves PACs (exercicis), que suposen el 40

​Acceso inmediato al Campus Virtual!. ¡Nuevo!

​Accede al Campus Virtual desde el momento en que te matricules. Podrás inscribirte a tus exámenes y a las clases presenciales (en caso de que tu ciclo tenga).

​Material didáctico interactivo.

​Libros interactivos de elaboración propia y centrados en la materia del ciclo formativo. Descárgatelos e imprímetelos o, simplemente, disfrútalos en la pantalla, con accesos directos a vídeos, recursos, etc.

Videoclasses setmanals.

Repasarás junto con tu profesor/a el temario que se esté dando semana a semana a través de clases en directo.

​Recursos interactivos para el repaso del temario.

​Estudiar va a ser más divertido con los ejercicios autocorregibles que te proponemos. ¡Una forma muy amena de repasar el temario y de interiorizar y reforzar los conceptos más importantes!

​3 simulaciones de examen.

​Las tres simulaciones de examen te permitirán hacerte una idea del tipo de examen que te espera al final del semestres.

​Resuelve tus dudas en 24 horas.

​Tus profesores se comprometen a responder cualquier pregunta que le hagas llegar en un plazo de 24 horas (48 horas si es festivo o fin de semana). ¡Estudiarás siempre en compañía!

Premium Incluye todos los beneficios de Classic, y ¡ganarás en comodidad!
La condición Premium es por alumno, no por asignatura.
Acceso inmediato al Campus Virtual y al material didáctico de la asignatura.
Gestor personal y exclusivo.

¡Olvídate de todo! Tendrás a tu disposición un Gestor que te informará via Whatsapp sobre todo lo que necesitas saber. Te acompañará durante toda tu formación, te recordará las fechas importantes...

Descuento del 10% en libros y merchandising.
Gastos de envío gratis. ¡Nuevo!

No pagarás gastos de envío por la compra de los productos que tenemos disponibles en nuestra web. Solo aplicable a Península e Islas Baleares. Los envíos a las Islas Canarias tendrán un descuento

Matrícula modular

A ILERNA Online la matrícula no va per cicles formatius. Va per assignatures. I t'aniràs matriculant d'elles a mesura que decideixis cursar-les, sense compromisos ni obligacions de cap tipus. No tindràs lligams ni a un cicle formatiu, ni a un preu global, ni a un nombre determinat d'assignatures, ni, per descomptat, a ILERNA Online. Tu decideixes què estudiar, quan fer-ho i en quina quantitat.

examinem a tota espanya

Per cada assignatura, hi ha un examen presencial al final del semestre. I podràs fer-lo on tu vulguis. I és que ILERNA Online es desplaça a totes les capitals de província espanyoles per examinar als seus alumnes. Estiguis a Madrid, Barcelona, Sevilla, Jaén, Lugo, la Corunya, València, Múrcia, Bilbao, Pamplona, Tarragona, Santa Cruz de Tenerife, Lleó, Salamanca, Palma de Mallorca o a Girona ... no tindràs cap problema.

Visquis on visquis, estiguis on estiguis, sempre tindràs a prop un lloc on poder fer els teus exàmens.