Condicions generals de venda

Condicions generals de contractació

Les presents condicions generals de contractació, juntament amb les condicions particulars que puguin establir-se, regularan expressament les relacions sorgides entre ILERNA Online i els "Usuaris" que utilitzin la Botiga, així com amb els tercers que contractin els productes oferits a través de la mateixa.

Les presents Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que estableixen les normes següents: Llei 7/1998 sobre condicions generals de la contractació, Reial Decret 1906/1999 pel qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en desenvolupament de l'article 5.3 de la Llei 7/1998, Llei 7/1996 d'Ordenació del Comerç Minorista, Reial decret llei 14/1999 regulador de la Signatura Electrònica, Reial Decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. La matriculació a ILERNA Online implica l'acceptació de les normes de funcionament del centre, així com el seu règim de reglament intern.

Els productes oferits a ILERNA Online, juntament amb les seves característiques i preus apareixeran en pantalla. Així mateix, en cas que hi hagi, apareixeran en pantalla les despeses d'enviament al domicili de l'Usuari dels productes. Els productes estaran disponibles durant els diferents períodes de matriculació. Tots els preus que es mostren en pantalla són preus amb impostos inclosos. ILERNA Online es reserva el dret a deixar de facilitar l'accés, en qualsevol moment i sense previ avís, a qualsevol dels productes oferts en la Botiga. Per a l'adquisició dels productes oferts en la Botiga, ILERNA Online sol·licitarà als Usuaris que procedeixin a registrar, per la qual cosa aquests usuaris, que han de complir els requisits d'accés als estudis en els quals vulguin matricular-se, han d'emplenar les instruccions que apareguin en pantalla. El Nom d'Usuari i la Contrasenya tenen caràcter personal i intransferible. ILERNA Online podrà efectuar, amb l'adequat preavís, modificacions en el nom de l'usuari i / o contrasenya, i en aquest cas les claus modificades perdran la seva validesa. Un cop registrat l'Usuari, i per procedir a la compra de Productes, haurà d'afegir el producte que desitja a la cistella de compra, segons les indicacions recollides en pantalla, emplenant a aquests efectes el formulari de comanda subministrat i enviant-lo a ILERNA Online, la qual cosa suposa la lectura i acceptació de totes les presents condicions generals de contractació, així com si escau, les Condicions Particulars existents.

La compra s'entendrà efectuada al domicili d'ILERNA Online, situat en Passeig de Ronda 152-154, 25008 Lleida. Un cop efectuada la compra i en el termini més breu possible, el Departament d'Administració d'ILERNA Online remetrà a l'Usuari / Alumne, un correu al compte de correu electrònic que l'Usuari hagi indicat en el seu registre amb les indicacions necessàries per formalitzar la matriculació de l'alumne.

El pagament del preu de la matriculació i de les despeses d'enviament associats als mateixos, els quals apareixeran en pantalla, es realitzarà mitjançant targeta de crèdit. Per procedir al pagament, l'Usuari haurà de seguir les instruccions que apareguin en pantalla, proporcionant la següent informació: Número de targeta. Data de caducitat. Codi CVV2 o CVC2 de la targeta. Com a sistema de pagament electrònic, ILERNA Online està adscrita a la passarel·la de pagament de comerç electrònic del Banc Sabadell. Totes les dades proporcionades a aquests efectes són encriptades sota el protocol SSL (Secure Socket Layers) per garantir la màxima seguretat d'aquests. ILERNA Online, en cas que sigui necessari, lliurarà els productes comprats per l'Usuari, al domicili del comprador assenyalat a aquest efecte en el formulari de comanda (no es lliuraran productes en apartats de correus, ni locutoris), en el més breu termini possible. L'Usuari-Alumne disposarà del termini indicat per ILERNA Online per formalitzar la matrícula.

L'alumne no podrà iniciar la seva formació fins que ILERNA no disposi de tota la documentació necessària. Per exercir el dret de desistiment, l'alumne haurà de notificar la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar el nostre model de formulari de desistiment. Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l'exercici d'aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

No s'acceptaran devolucions de les comandes un cop transcorreguts catorze dies naturals, sense necessitat de justificació ni penalització, excepte les despeses de devolució associades a la seva compra. En cas que la situació personal dels alumnes es vegi afectada per algun canvi, ILERNA Online es compromet a guardar l'import de la matriculació i posposar la matrícula per al semestre posterior. En els casos de reemborsaments, es descomptaran els costos dels llibres a PVP + despeses de transports. Les despeses de devolució correran per compte de l'alumne. En cap cas s'acceptaran reemborsaments a qualsevol alumne una vegada iniciat el curs escolar o si s'ha tingut accés als continguts digitals o al campus virtual. Si un usuari es matricula sense complir amb els requisits d'accés (dels quals s'informa a la fitxa del cicle formatiu) ILERNA Online no li retornarà l'import de la matrícula. ILERNA Online es reserva el dret d'admissió de qualsevol alumne un cop realitzada la matrícula i durant un termini de 60 dies.