Condicions generals de venda

Condicions generals de contractació

El present acord regula les condicions generals de compra dels diversos productes i serveis oferts en la present pàgina web per part d’ ILERNA ONLINE, S.L. (Des d'ara ILERNA Online) amb CIF núm B25774720 i domicili al Turó de Gardeny, Complex Magical Media, Edifici 5 (25003) Lleida.

El CLIENT (des d’ara ALUMNE) en el moment que completa el procés de registre, i compra algun dels nostres cursos, accepta i se sotmet expressament a les clàusules especificades a continuació, així com a les condicions d'accés i ús del nostre portal i la seva política de privacitat, accessibles a través de l'enllaç "Avisos Legals".

L’ALUMNE reconeix disposar de capacitat legal suficient per obligar-se contractualment i que posseeix els requisits acadèmics necessaris per a cursar la formació contractada.

En cas que un alumne s'hagi matriculat d'un cicle del qual no compleix els requisits d'accés, se li retornarà el 30% de l'import de la seva matrícula. Per procedir a la devolució, serà condició indispensable que l'alumne hagi presentat la documentació dels requisits d'accés fins a un màxim de 15 dies després de la data d'inici del curs.

Els requisits d'accés s'especifiquen a la pàgina web d’ILERNA Online, entrant al cicle d’FP corresponent.

No existeix la possibilitat de matricular-se en un crèdit/mòdul ja aprovat amb anterioritat en un altre centre. En cas que ILERNA Online identifiqui aquesta incompatibilitat prevaldrà sempre la primera nota obtinguda.

La matrícula a cada mòdul professional requereix que l'alumne no hagi esgotat el nombre màxim de convocatòries. Seran els secretaris dels centres públics o qui assumeixi aquestes funcions als centres privats qui garanteixi que es compleix l'esmentada condició i que les matrícules es formalitzen amb documentació que acredita la possessió dels requisits d'accés.

El present contracte està permanentment accessible en els avisos legals de la nostra pàgina web, i es pot descarregar en format PDF en el moment de la contractació.

1. Preus e impostos

En contraprestació pel producte adquirit, l’ALUMNE accepta pagar expressament a ILERNA Online les quantitats especificades en el moment de la compra a la relació de preus establertes en la web www.ilerna.com per als productes escollits.

Els productes que s'ofereixen a la pàgina web de marxandatge propi d’ILERNA Online estan subjectes a un 21% de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). La resta de productes i serveis que s'ofereixen a la nostra pàgina web NO estan subjectes a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Les despeses de transport, si escau, NO estan inclosos en el preu dels productes. Aquestes despeses solen oscilar entre els 4 i els 30 euros en funció del lloc de residència i de l’import dels productes adquirits.

Un cop finalitzada la selecció de productes i de manera prèvia a la confirmació de la comanda i abans de procedir al pagament del mateix, en pantalla apareixerà el preu final de la compra que inclourà, si procedeixen, les despeses d'enviament, que es reflectiran en la ordre de comanda en el moment d'efectuar la compra i en la factura.

No s'inclou tot allò que no aparegui especificat en la descripció com inclòs.

2. Procediment de compra

A través d'aquesta pàgina web només podran ser realitzades comandes per persones físiques majors d'edat, que compleixin els requisits acadèmics per accedir a la formació objecte de la compra. Només els esportistes professionals o les persones que, per causa major, només poden accedir a una formació en línia, podran accedir als cicles de ILERNA Online sent menors d'edat.

A la pàgina web es detallen tots els nostres cicles de manera individualitzada. El procediment per efectuar i gestionar la compra es va indicant a la pàgina web i només s'han de seguir els següents passos:

 • Escollir el cicle que desitgi adquirir.
 • En seleccionar un cicle podrà ser afegit a la cistella de la Compra -la motxilla- i podrà escollir entre seguir comprant o tramitar la comanda.
 • Per tramitar la comanda, si és el primer cop que accedeix al nostre portal, cal omplir un formulari de registre amb les seves dades personals i crear un compte personal com a usuari. Completat aquest pas rebrà, al correu electrònic que hagi indicat, la confirmació que el registre s'ha realitzat correctament. En cas que sigui un usuari ja registrat, per continuar amb el procés de compra serà suficient que introdueixi el nom d'usuari i contrasenya que va generar en la primera compra. El codi d'usuari i la contrasenya són personals i corresponen a la persona que va efectuar el procés de registre, qui és responsable exclusiu seva custòdia. A través del seu compte podrà gestionar la informació de què disposem i modificar o actualitzar les seves dades.
 • A continuació, es procedirà a la verificació de la comanda on es detallen una a una les assignatures i/o productes seleccionats i es calcula el preu total.
 • Així mateix, caldrà indicar una adreça a efectes de facturació de la compra realitzada i, en cas d'enviament físic de material, de lliurament.
 • Un cop tramitat el procés, caldrà marcar de manera prèvia una casella de verificació de lectura i acceptació dels termes i condicions de venda.
 • A la pàgina web se li facilitaran els mecanismes perquè pugui efectuar-se el pagament en funció del sistema triat en cada cas.
 • Un cop introduïdes les dades per al pagament, haurà de confirmar la comanda prement el botó "Comprar".
 • Un cop premut el botó "Comprar" es confirmarà l'enviament per correu electrònic del producte en el qual s'indicaran les instruccions per a l'accés a la formació.
 • L’ALUMNE es dóna per informat que les descripcions dels cicles a la pàgina web es realitzen merament a títol informatiu.

3. Disponibilitat i Entrega

Els cicles oferts per ILERNA Online es troben disponibles per a la seva contractació en qualsevol lloc del món.

Les comandes es processaran una vegada que s'hagi rebut correctament el pagament.

Amb l'objecte de que en tot moment estigui informat de la gestió de la seva compra, rebrà per correu electrònic un avís de la confirmació de la seva comanda i del pagament.

Amb l'objecte de que en tot moment estigui informat de la gestió de la seva compra, rebrà per correu electrònic un avís de la confirmació de la seva comanda i del pagament.

Així mateix, l’ALUMNE pot consultar l'estat de la seva comanda trucant en horari comercial d'obertura al telèfon 900 730 222 o enviant un correu electrònic a l'adreça [email protected].

Des que l'alumne efectua el corresponent pagament de les taxes per a la tramitació del títol fins que aquest arriba al centre, solen transcórrer dos anys. Un cop la titulació està en el centre, l'alumne és contactat perquè passi a recollir-lo.

Com a norma general, el termini màxim de lliurament a domicili serà de de 48 hores des del moment de la compra i a partir del moment en què hàgim confirmat el pagament. Aquests terminis de lliurament són aproximats i en cap cas vinculants per ILERNA Online.

Els lliuraments es realitzaran els dies laborables (dilluns a divendres). El lliurament del producte comprat a domicili s'efectuarà pel transportista en l'adreça indicada en l'ordre de comanda que l'alumne haurà de signar com a document de recepció. Així mateix, l’ALUMNE estarà degudament informat en el cas que ocorri una incidència o el lliurament es retardi per qualsevol motiu.

Si no fos possible el lliurament a l'adreça indicada per absència del destinatari, el transportista es posarà directament en contacte amb l’ALUMNE per acordar, o bé una hora de lliurament, o bé la retirada del paquet en la delegació corresponent, o indicant-li, en tot cas, els passos a seguir. Vençut el termini, si l'ALUMNE no ha recollit la seva comanda, aquest serà retornat al nostre magatzem i se li enviarà un correu electrònic indicant com es realitzarà el lliurament finalment. En aquest últim cas, les despeses d'enviament aniran a càrrec del ALUMNE.

En el cas que la impossibilitat del lliurament sigui ocasionada per haver-se consignat una adreça errònia, el cost de la re-expedició de la comanda anirà a càrrec del ALUMNE. ILERNA Online no es responsabilitza dels retards en els lliuraments de les peces comprades per causes atribuïbles al transportista.

Amb l'objecte de que en tot moment estigui informat de la gestió de la seva compra, rebrà per correu electrònic un avís de la confirmació de la seva comanda i del pagament.

Així mateix, l’ALUMNE pot consultar l'estat de la seva comanda a través del correu electrònic que ha rebut per part de l'empresa de transport en el moment de fer l'enviament.

4. Pagament i períodes de pagament

S'accepta les següents formes de pagament:

 • Targeta de Crèdit: La transacció es realitza connectant directament amb l'entitat bancària a través de la seva passarel·la de pagament.
 • Transferència bancària: fent un ingrés de l'import total de la compra en el compte corrent que se li indica.
 • Sofort Banking: Transferència bancària en línia fent un ingrés de l'import total de la compra.
 • Paga+tarde: realitzant el pagament de l'import total en còmodes quotes. Paga+tarde és una entitat financera aliena a ILERNA Online, de manera que la matrícula no està vinculada al contracte del préstec. El sol·licitant podrà simular el finançament de la seva matrícula a través del procés de compra, i veure les condicions generals abans d'acceptar el finançament.
 • Aplázame: realitzant el pagament de l'import total en còmodes quotes. Aplázame és una entitat financera aliena a ILERNA Online, de manera que la matrícula no està vinculada al contracte del préstec. El sol·licitant podrà simular el finançament de la seva matrícula a través del procés de compra, i veure les condicions generals abans d'acceptar el finançament.
 • Bizum: Pots fer el pagament a l'instant a través de Bizum des de l'aplicació del teu banc. Pagament de forma segura utilitzant només el número de telèfon de l'destinatari.
 • Amazon Pay: Pots fer el pagament de manera segura a través del teu compte d'Amazon.

Un cop realitzat el pagament, rebrà un correu electrònic de confirmació de la mateixa.

ILERNA Online no té coneixement de les dades referents a la targeta de crèdit. Tots els nostres sistemes de pagament són totalment segurs.

Els pagaments són previs a l'inici de la formació, de manera que ILERNA Online no proporcionarà l'accés fins al moment en què hagi rebut el pagament del mateix. ILERNA Online es reserva el dret a cancel·lar temporal o definitivament els serveis prestats, davant de qualsevol incidència en matèria de cobrament dels mateixos.

5. Factures

En realitzar el pagament corresponent, rebrà la Factura de la seva compra en format PDF en el correu electrònic que hagi indicat a aquest efecte en el moment de tramitar la comanda.

L’ALUMNE és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en el nostre coneixement qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant ILERNA Online exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància.

6. Garantia

En els programes formatius, donada la seva naturalesa, no podem oferir una garantia de satisfacció.

Tots els nostres llibres i materials didàctics queden sotmesos a controls de qualitat i estan garantits contra defectes de producció per un termini de 2 anys des de la data de compra. La garantia cobreix qualsevol vici de fabricació, de disseny o material, tot i que caldrà que es posi de manifest la falta de conformitat en un termini de dos mesos des que va tenir coneixement d'ella. La garantia cobreix únicament els productes defectuosos. No cobreix cops, ús inadequat, o altres que no siguin atribuïbles a un defecte del proveïdor o a una tara en el producte. Durant el període de garantia, l’ALUMNE podrà tornar el producte i procedirem a la seva reparació o substitució. Les despeses de transport que es generin per les devolucions sota garantia NO anirà a càrrec del ALUMNE.

El document de garantia és la factura de compra.

ILERNA Online respon a les faltes de conformitat que manifesten en un termini de dos anys des de l'entrega. 

7. Devolucions

L'alumne pot sol·licitar la devolució de l'import de les seves matrícules, però per a això s'han de complir dos requisits: que no hagin transcorregut més de 15 dies naturals des de l'arrencada del semestre i / o des de la realització de la matrícula i que no s'hagi accedit al Campus Virtual. En cas d'incomplir qualsevol de les condicions esmentades, no es podrà tramitar la devolució dels diners i la corresponent baixa com a alumne.

Els alumnes Premium, per la seva condició, tenen accés directe al material didàctic del Campus Virtual des del moment en què es matriculen. Si després matricular l'alumne Premium ha accedit al Campus Virtual i al dit material, no podrà sol·licitar la devolució de l'import de les seves matrícules.

No es realitzarà, en cap cas, la devolució de l'import abonat en concepte de "Reserva de plaça" a causa de la condició del mateix.

Pel que fa a la compra de llibres o material del cicle, no han d'haver transcorregut més de 14 dies naturals des de la recepció del producte i s'haurà d'incloure l'embalatge, en cas contrari els articles poden patir una depreciació. Es comprovarà prèviament a l'acceptació que es tracta d'un defecte o anomalia de fabricació o d'embalatge i no un ús, manipulació o emmagatzematge inadequats o negligents. S’acompanyaran sempre del corresponent albarà de lliurament o de la factura.

Tant en el cas de devolució per defecte de fabricació com en el cas d'error en la comanda s'oferirà a l’ALUMNE la substitució per un altre sense cost addicional i sense dret, per part de l’ALUMNE, a cap tipus de compensació. Les despeses que generi l'enviament de la comanda reparat o correcte aniran a càrrec de ILERNA Online.

En tot cas, la devolució quedarà sempre subjecta a previ examen per part ILERNA Online de l'estat del producte objecte de devolució i a la verificació que s'han complert els requisits exigibles en les presents condicions de venda. Un cop rebuda la devolució i en cas que sigui procedent, reemborsarem l'import cobrat en un termini màxim de 14 dies naturals i en els mateixos termes que es van usar per realitzar el pagament.

ILERNA Online es reserva el dret de rebutjar devolucions comunicades o enviades fora del termini fixat o de productes que no es trobin en les mateixes condicions en què van ser rebuts.

Les devolucions es podran gestionar a través de l'enviament d'un correu electrònic a [email protected] realitzant una descripció dels motius i de les causes al·legades per a la devolució. Així mateix, caldrà assenyalar el nom i cognoms i el número de referència de la comanda. Un cop rebuda la petició, la tramitarem oportunament.

8. Dret de Desistiment.

Pel que fa als cursos de formació en línia, donada la seva naturalesa (contingut digital) i d'acord amb l'article 103 punt m del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, de defensa dels consumidors i usuaris, el dret de desistiment no és aplicable.

El dret de desistiment només serà aplicable als llibres i materials didàctics adquirits amb independència dels cursos. En aquests casos té vostè dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia de la recepció del producte.

Per exercir el dret de desistiment, haurà vostè notificar a ILERNA Online. Turó de Gardeny, Complex Magical Media, Edifici 5 (25003) Lleida, correu electrònic: [email protected], la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

Model de formulari de desistiment:

A l’atenció de:

ILERNA Online, S.L.

Turó de Gardeny, Complex Magical Media, Edifici 5 (25003) Lleida.

25006 Lleida

[email protected]

Per la present comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé:

Rebut/Comanda el:

Nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris:

Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (només si el present formulari es presenta en paper):

Data:

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l'exercici de la seva banda d'aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts, incloses les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per la seva part d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se'ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que hi hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

Vostè haurà de retornar directament els béns a ILERNA Online. Turó de Gardeny, Complex Magical Media, Edifici 5 (25003) Lleida, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte . Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. Si no compleix el termini, es reclamarà a l'alumne la devolució dels béns primer de forma extrajudicial i, posteriorment, de forma judicial.

Vostè només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació que sigui diferent de la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

No es podrà sotmetre l'excercici d'aquest dret a cap formalitat, per la qual cosa es podrà exigir a l'alumne que el producte sigui retornat en perfectes condicions sense limitar l'ús del producte (sempre que no vagi més enllà de la mera comprovació del bon estat i funcionament del mateix). D'altra banda, l'alumne haurà de pagar les despeses d'enviament de la devolució dels béns quan hagi estat prèviament informat d'això. 

9. Perfecció del contracte i modificacions dels serveis

El present contracte es perfeccionarà amb el pagament del producte i l'enviament a l’ALUMNE d'un correu electrònic de confirmació amb una descripció de la compra realitzada. ILERNA Online es reserva el dret de modificar, de forma les característiques i condicions dels seus serveis i productes, sempre amb l'objectiu de millorar-los i que suposi un benefici per a l’ALUMNE.

10. Obligacions de les parts

ILERNA Online es compromet a proporcionar a l'ALUMNE els productes i serveis que hagin estat contractats aplicant la màxima diligència en la prestació del servei, així com a tenir cura del manteniment de les instal·lacions necessàries per al funcionament de la xarxa, disposant per a això d'un equip tècnic i informàtic adequat i, si s'escau, a gestionar les operacions de logística, enviament i lliurament de la compra realitzada a través del transportista.

L’ALUMNE es compromet a utilitzar els serveis que es posen a la seva disposició de bona fe, sense vulnerar les lleis vigents en qualsevol matèria o infringir drets de terceres persones, així com al pagament del producte seleccionat en el temps i forma fixat en les presents condicions de venda i al seu recepció en el lloc indicat per al lliurament.

ILERNA Online no garanteix que la disponibilitat del servei objecte d'aquest contracte sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d'Internet, avaries en els dispositius informàtics i altres circumstàncies imprevisibles. Per això l’ALUMNE accepta suportar dins d'uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a ILERNA Online qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual per les possibles fallades, errors i ús del servei contractat que tingui el seu origen en elements externs que queden fora de l'àmbit de control de ILERNA Online i així mateix quan no siguin exclusivament imputables a ILERNA Online.

Els cicles formatius de Formació Professional que imparteix ILERNA Online són oficials i es regulen segons la normativa vigent que estableix l'administració. En conseqüència, ILERNA Online ha de quedar exonerada de qualsevol responsabilitat quan es produeixin canvis o modificacions en la normativa de l'administració que afecti el funcionament o característiques dels cicles formatius, i l'alumne així ho accepta.

Les places establertes per a cada seu d'exàmens i classes presencials són limitades. Per això, ILERNA Online no garanteix la inscripció a la seu desitjada pel ALUMNE. Aquestes places s'assignaran segons ordre d'inscripció, fins a completar l'aforament.

En el cas que les proves d'avaluació o exàmens dels cursos no puguin realitzar-se presencialment, sinó que s'hagi de recórrer a l'avaluació de l'ALUMNE de forma telemàtica, l'ALUMNE haurà de tenir instal·lada una càmera de vídeo i micròfon (al menys, amb accés a vídeo) a l'ordinador mitjançant el qual realitzarà l'avaluació o examen. En aquests casos pot ser necessari l'ús de sistemes de reconeixement facial per verificar la identificació de l'ALUMNE. Prèviament s'informarà l’ALUMNE expressament sobre l'ús d'aquesta tecnologia si resultés necessària la seva utilització per a la realització de les proves d'avaluació o exàmens i aquest ús serà restringit i d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

11. Comunicacions.

Totes les notificacions entre les parts es realitzaran preferentment a través de correu electrònic. L’ALUMNE és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement d’ILERNA Online qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant aquesta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància. En cas de modificació l’ALUMNE, haurà de posar-ho en coneixement de ILERNA Online en l'e-mail o telèfons indicats en la nostra pàgina web.

12. Compromís, acceptació i validesa del contracte

L’ALUMNE reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals d'ús i la política de privacitat de la pàgina web.

L'ALUMNE reconeix que ha entès tota la informació respecte als productes i serveis, incloent-hi, si és el cas, el de lliurament, oferts a la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides en el present contracte electrònic, pel que afirma que són suficients per a l'exclusió de l'error en el consentiment del present contracte i, per tant, les accepta íntegra i expressament.

L'ALUMNE és plenament conscient que l'acceptació i execució del present contracte tindrà lloc per mitjà del subministrament de les seves dades i la pulsació del botó "Comprar" indicat a la nostra pàgina web i que es perfeccionarà amb el pagament del servei.

13. Normativa Aplicable i competència jurisdiccional

El present contracte té caràcter mercantil, i es regirà i interpretarà d'acord amb les lleis espanyoles i la resta de normativa europea que sigui d'aplicació.

En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació, contingut o execució del contracte que no sigui solucionada extrajudicialment de mutu acord, les parts se sotmetran a la competència territorial dels jutjats o tribunals corresponents al domicili social de Ilerna, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, i sempre que no existís norma expressa de caràcter imperatiu en un altre sentit.

La nostra entitat es troba adherida a Confianza Online (Associació sense ànim de lucre), inscrita en el Registre Nacional d'Associacions Grup 1, Secció 1, número nacional 594400, CIF G85804011, Calle Castelló 24, Esc 1 2° esq., 28001 Madrid (Espanya), telèfon (+34) 91 309 13 47 i fax (+34) 91 402 83 39 (www.confianzaonline.es). Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Així mateix, en compliment del que es disposa en la Llei de Resolució Alternativa de Litigis, informem els consumidors que, com a entitat adherida i en els termes del Codi Ètic, els usuaris podran acudir a Confianza Online per a la resolució alternativa d'eventuals controvèrsies (https://www.confianzaonline.es/consumidores/como-reclamar/formulario-reclamaciones/). Si aquestes es refereixen a transaccions electròniques amb consumidors, o sobre protecció de dades quan estiguin relacionades amb aquest àmbit, les reclamacions seran resoltes pel Comitè de Mediació de Confianza Online, acreditat per a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum. Si les reclamacions versen sobre publicitat digital, o sobre protecció de dades relacionada amb aquest àmbit, seran sotmeses al Jurat de la Publicitat d'AUTOCONTROL.

Així mateix, posem a disposició dels nostres alumnes el següent enllaç d'accés a la plataforma de resolució de litigis en línia oficial de la Comissió Europea.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

14. Dades personals

El procés de contractació requereix que faci formularis de dades personals amb la finalitat de tramitar i gestionar les comandes i, si ho autoritza, per remetre-li informació comercial sobre els nostres productes i serveis. El subministrament d'aquestes dades personals requereix l'aprovació prèvia de la nostra Política de Privacitat.

• Ús excepcional de tecnologia de reconeixement facial

En el cas que les proves d'avaluació o exàmens dels cursos no puguin realitzar-se presencialment, sinó que s'hagi de recórrer a l'avaluació de l'ALUMNE de forma telemàtica, s'informa a l'ALUMNE que pot ser necessari l'ús de tecnologia de reconeixement facial per verificar la identitat de l'alumne. En aquests casos, el ALUMNE haurà de tenir una càmera de vídeo i micròfon instal·lats a l'ordinador mitjançant el qual realitzarà l'avaluació o examen.

ILERNA Online, com a responsable de les dades personals, tractarà la seva imatge (dada biomètric) amb la finalitat de reconèixer facialment als efectes de verificar la seva identitat i poder donar accés a les proves d'avaluació o exàmens en línia.

La base legitimadora per aquest tractament és el consentiment exprés i l'execució de la prestació contractual (articles 6.1, lletres a i b, de l'RGPD). El consentiment s'atorga a l'accedir a la plataforma mitjançant la qual es realitzarà l'avaluació o examen en línia i a l'acceptar aquestes condicions generals de contractació per rebre la formació per a la qual s'hagués matriculat.

Conservarem aquesta dada mentre consti el seu consentiment i, en tot cas, fins a un màxim de 5 anys. No s'utilitzarà per a finalitats diferents de les indicades tant en aquest apartat com en la Política de privacitat. No compartim la seva imatge amb tercers, a excepció dels proveïdors amb els quals treballem per oferir-li el servei contractat i només en cas que sigui necessari, o en cas d'obligació legal i/o judicial. Tampoc realitzem transferències internacionals a tercers països.

Pot exercitar els seus drets de protecció de dades en qualsevol moment dirigint-se a [email protected]

Atenció: Les presents Condicions Generals de Compra han estat actualitzades amb data 19/05/2020. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació, així com variar la relació dels preus i productes oferts. Si us plau, comprovi la data d'emissió en cada ocasió en que es connecti a la nostra pàgina web i així tindrà la certesa que no s'ha produït cap modificació que l'afecta.

15. Gravació de trucades

Per motius de qualitat i millora de l'servei totes les trucades són gravades. . La finalitat de l'enregistrament de les trucades és exclusivament per verificar la qualitat del servei. Aquestes trucades seran emprades internament i durant els terminis necessaris per a la finalitat indicada. Totes les teves dades seran tractades d'acord amb la normativa de Protecció de Dades. Pots consultar la nostra Política de Privacitat aquí. Pots oposar-se a la gravació de les nostres trucades telefòniques dirigint-se a [email protected].