Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web a distància

4.85/5 4.85  (4 opinions)
Centre oficial inscrit en el registre estatal
fp online Código centro : 25002775

Estudia DAW online i aconsegueix la titulació oficial i homologada que et permetrà treballar com a desenvolupador multimèdia i d’aplicatius per a entorns web.

Desenvolupament d’Aplicacions Web és un Grau Superior de 2.000 hores de càrrega lectiva amb el que aprendràs a programar en diferents llenguatges i marcs, i que a més podràs complementar amb el cicle de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma i obtenir una doble titulació d'FP.

 • Requisits d'accés
 • Sortides professionals

Presentació curs

Exàmens a totes les capitals

de província

Matrícula modular

adaptada a les teves necessitats

Videoclasses setmanals

i material didàctic inclosos.

Inici de classes

Febrer 2020 Places limitades!

Assignatures

99€ / 199€

Preu total del cicle: 2.335€

FP de Desenvolupament d'Aplicacions Web 100% oficial. Estudia al teu ritme!¿Vols ser [email protected] Premium?

Ser [email protected] Premium són tot beneficis. Des del moment en què et matricules tindràs accés immediat al Campus Virtual i al temari de les teves assignatures. Podràs començar a estudiar quan vulguis! Tindràs a la teva disposició un Gestor personal amb qui podràs contactar via Whatsapp. També tindràs un descompte del 10% en la compra de marxandatge i llibres en format paper. I despeses d'enviament gratuïtes a la Península i a les Balears. Descompte en despeses d'enviament a les Illes Canàries.

*La condició d’[email protected] Premium s'haurà de renovar a cada curs/semestre, si així es desitja. 

Compara las modalidades
Preu: 50,00 €


Matricula't de les assignatures que desitgis:

Recomanació per al teu primer Semestre
Mòdul 1

Sistemes informàtics

En aquest mòdul aprendràs a instal·lar diferents servidors, tots ells en màquina virtual, i a crear dominis, configurant els servidors i els clients. En la part d'administració de dominis, veuràs com crear imatges i backups dels equips del nostre domini i també aprendràs a administrar-los remotament i, com no, a crear la documentació tècnica necessària.

Programari/aplicacions que utilitzarem: Oracle VM VirtualBox (gratuït), Windows Server (llicència d’estudiant facilitada gratuïtament per Ilerna), Windows 7 (llicència d’estudiant facilitada gratuïtament per Ilerna), Ubuntu Server (gratuït), Macrium Reflect Free (gratuït), Escriptori remot (gratuït), TeamViewer (gratuït).

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:12 hores

Preu: 199€
Mòdul 2A

Bases de dades

En aquest mòdul coneixeràs els elements de les bases de dades i dissenyaràs models lògics normalitzats interpretant diagrames entitat/relació. També consultaràs i modificaràs la informació emmagatzemada en una base de dades utilitzant assistents, eines gràfiques i el llenguatge de manipulació de dades i realitzaràs el disseny físic de bases de dades utilitzant assistents, eines gràfiques i el llenguatge de definició de dades.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:7 hores

Preu: 199€
Mòdul 3A

Programació

Aquest és el mòdul introductori a Programació. És summament important atès que molts dels altres mòduls donen per sabuts els conceptes que aquí s'ensenyen. En ell aprendràs a plantejar els problemes i aprendre les estructures bàsiques de programació, tals com a condicionals, bucles, arrays, funcions i fitxers. El mòdul s'inicia resolent problemes en pseudocodi, per després centrar-se a aprendre i a resoldre els problemes en el llenguatge de programació C#, sota la plataforma Microsoft Visual Studio Express.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:11 hores

Preu: 199€
Recomanació per al teu segon Semestre
Mòdul 2B

Bases de dades

En aquest mòdul aprendràs a implantar mètodes de control d'accés, desenvoluparàs procediments emmagatzemats, avaluant i utilitzant les sentències del llenguatge incorporat en el sistema gestor de bases de dades corporatiu. També aprendràs a administrar la informació emmagatzemada en bases de dades objecto-relacional, avaluant i utilitzant les possibilitats que proporciona el sistema gestor.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:7 hores

Preu: 199€
Mòdul 3B

Programació orientada a objectes

En aquest mòdul aprendràs a escriure i provar programes senzills, a desenvolupar programes organitzats en classes analitzant i aplicant els principis de la programació orientada a objectes. També aprendràs a gestionar els errors que poden aparèixer als programes, a desenvolupar interfícies gràfiques d'usuari simples i a realitzar operacions bàsiques d'entrada/sortida d'informació. A l’última Unitat Formativa hauràs après a gestionar informació emmagatzemada en bases de dades i a utilitzar bases de dades orientades a objectes.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:7 hores

Preu: 199€
Mòdul 4

Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació

En aquest mòdul aprendràs a distingir els diferents llenguatges de marcat, així com a realitzar un ús bàsic d'alguns d'ells. També treballaràs documents mitjançant llenguatges de consulta i emmagatzematge XML. D'altra banda, coneixeràs l'ús de la sindicació de continguts i dels Sistemes de Gestió d'Informació (ERP).

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:6 hores

Preu: 199€
Mòdul 5

Entorns de desenvolupament

En aquest mòdul aprendràs a reconèixer els elements i les eines que intervenen en el desenvolupament d'un programa informàtic i a avaluar entorns de desenvolupament integrat analitzant les seves característiques per editar codi font i generar executable. També sabràs verificar el funcionament de programes i optimitzar el codi utilitzant eines disponibles a l'entorn de desenvolupament. A l’última Unitat Formativa introduiràs el llenguatge UML, on generaràs diagrames de classes valorant la seva importància en el desenvolupament d'aplicacions i emprant les eines disponibles en l'entorn.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:4 hores

Preu: 99€
Mòdul 10

Formació i orientació laboral

En aquest mòdul aprendràs els conceptes bàsics del marc legal del treball i, especialment, tot allò relacionat amb la distinció dels drets i obligacions que es deriven de les relacions laborals, incloent l'accés al mercat laboral i la regulació de les relacions contractuals. També aprofundiràs en aspectes sobre la prevenció de riscos laborals.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:6 hores

Preu: 99€
Recomanació per al teu tercer Semestre
Mòdul 6

Desenvolupament web en entorn client

En aquest mòdul treballaràs diferents llenguatges web, que executaràs en entorn de client (navegador web). Aquestes tecnologies són utilitzades per oferir un major rendiment, velocitat i agilitat en els entorns web. D'altra banda, veuràs la comunicació asíncrona dels llenguatges d'entorn client i utilitzaràs llibreries (jQuery, Ajax) per obtenir més funcionalitats del llenguatge.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:10 hores

Preu: 199€
Mòdul 7

Desenvolupament web en entorn servidor

En aquest mòdul estudiaràs el desenvolupament de les aplicacions web dins del costat del servidor. El llenguatge en el qual treballaràs serà a escollir entre PHP (preferiblement), Asp.net o JSP. La finalitat, evidentment, serà la creació de webs dinàmiques, per la qual cosa aprendràs SQL, connexió a bases de dades. També, veuràs una mica de CSS, formularis, validació de dades, XML, etc.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:10 hores

Preu: 199€
Mòdul 8

Desplegament d'apliacacions web

En aquest mòdul aconseguiràs els coneixements per exercir la funció de desplegament d'aplicacions web en un servidor i inclou aspectes com els processos d'implantació d'aplicacions web en servidors d'aplicacions, la identificació dels paràmetres de configuració dels serveis de xarxa implicats en el desplegament segur d'aplicacions web, els processos d'instal·lació, configuració i ús d'eines de control de versions, l'elaboració de documentació relativa a l'aplicació web utilitzant eines de generació de documentació i l'avaluació dels recursos i requeriments tècnics necessaris per a la implantació d'aplicacions web.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:6 hores

Preu: 99€
Mòdul 9

Disseny d'interfícies web

En aquest mòdul treballaràs, sobretot, amb HTML i CSS. El seu objectiu és una bona web, és a dir, dominar perfectament aquestes dues tecnologies per crear webs usables i accessibles. En la seva última Unitat Formativa aprendràs les eines de Usabilitat i Accessibilitat que necessitaràs. Per a un major ús de disseny de pàgines web, també treballaràs amb elements multimèdia i Javascript, sobretot amb la llibreria JQuery.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:6 hores

Preu: 99€
Recomanació per al teu quart Semestre
Mòdul 11

Empresa i iniciativa emprenedora

En aquest mòdul adquiriràs una visió global del món empresarial, així com de tot el que s'ha de saber per iniciar l'aventura de la emprenedoria i la posada en marxa d'una empresa.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:4 hores

Preu: 99€
Mòdul 12

Projecte de desenvolupament d'aplicacions web

L'objectiu d'aquest mòdul és integrar tots els continguts impartits al llarg del cicle formatiu, així com assentar els diferents llenguatges web estudiats. Serà el moment de demostrar que has adquirit les competències desenvolupades al llarg de la formació.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:6 hores

Preu: 99€
Mòdul 13

Formació en centres de treball

En el mòdul d’FCT es desenvoluparan les pràctiques en empresa. En total, són 317 hores. Posa en pràctica tot l'après en un entorn real de treball exercint tasques pròpies del cicle en una empresa del sector.

Preu: 149€
MATERIAL DIDÀCTIC IMPRÈS El material didàctic inclòs en el preu és en format digital. Consulta els despeses d'enviament
book
Material didáctic Mòdul 10 Formació i Orientació Laboral
Preu: 13.99€
book
Material didàctic Mòdul 11 Empresa i Iniciativa Emprenedora
Preu: 11.99€

Titulació de Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web 100% oficial

ILERNA Online és un centre oficial, reconegut, homologat i autoritzat per la Generalitat de Catalunya i el Ministeri d’Educació per a impartir FP a distància oficial. És a dir, que totes les nostres titulacions són 100% oficials i que s’obtenen directament a través dels nostres exàmens, sense haver de passar per cap tràmit més. No preparem per a proves lliures.

Al completar aquesta FP informàtica, obtindràs directament el títol oficial de Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web, vàlid a tot el territori estatal.

Pots comprovar la nostra oficialitat com a centre educatiu donant un cop d’ull a l’ autorització que ens dóna la Generalitat de Catalunya.

Requisits d'accés a aquest cicle formatiu de Grau Superior de DAW

Per matricular-te al cicle de Grau Superior, has de tenir más de 18 anys o complir-los durant l'any natural de l'inici del cicle. També hauràs de complir almenys un dels següents requisits acadèmics:

 • Tenir el títol de Batxillerat.
 • Tenir el títol de Tècnic (cicle de Grau Mitjà, CFGM).
 • Tenir el títol de Tècnic Superior o Especialista (cicle de Grau Superior, CFGS).
 • Haver superat el segon curs de Batxillerat de qualsevol modalitat de Batxillerat experimental.
 • Tenir el títol Batxillerat Unificat Polivalent (BUP).
 • Haver superat el Curs d'Orientació Universitària (COU) o el pre-universitari.
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent.
 • Haver superat la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys.
 • Haver superat la prova d'accés que t'acrediti per estudiar el teu cicle de Grau Superior desitjat.

Sortides professionals

 • Programador web.
 • Programador Multimèdia.
 • Desenvolupador d'aplicacions en entorns web.

Opinions de Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web a distància

Paco Cayrols   5/5
13 de desembre de 2018

Estic matriculat en cicle programació a distància ,estic molt satisfet amb els [email protected] que he tingut i la forma d'enfocar les classes t'obliga sense adonar-te però amb molt d'esforç a progressar, recomano que si vas des de 0 comencis a poc a poc aclimatant-te amb una o dues assignatures com a molt, si no et pots atabalar i deixar-lo amb qualsevol excusa. Els professors són molt comprensius t'ajuden el màxim, la resta aquesta a la nostra mà.

Javi Robles   5/5
10 de setembre de 2018

Ho recomano totalment. Els professors són boníssims, fan les classes en vídeo tutories i les graven perquè puguis veure-les les vegades que vulguis. Responen als teus dubtes ràpidament. La Plataforma en si és molt bona i el sistema d'estudi és perfecte, amb avaluació contínua a través de treballs cada 10 dies i després examen final. Em permet treballar i estudiar al mateix temps i em sembla millor que una acadèmia presencial al tenir tot gravat i accés als professors en tot moment. He començat DAW i vaig aprovar el primer curs, ja m'he matriculat al segon

Daniel Larrosa   5/5
12 de juliol de 2018

M'ha ajudat a aprovar assignatures que tènia pendents del meu grau superior. És una bona plataforma per a gent que vulgui compaginar els estudis amb el treball. Hi ha algun professor que no és molt competent però encara així l'experiència amb l'escola i l'equip és molt satisfactòria. Les facilitats per a fer els exàmens en les capitals de província són sorprenents, he quedat molt content.

Configura la teva Formació Professional a distància a ILERNA Online!

Demo La versió DEMO d'ILERNA Online et permet provar la teva futura plataforma d'estudi ademés de diferents assignatures dels nostres cicles. Totalment gratis!
Acceso a:
Campus Virtual.
Material didáctico digital.
Ejercicios autocorregibles.


I molt més!

Classic Tu matrícula de siempre en su versión más completa.
Titulación oficial.

En acabar el teu cicle formatiu, obtindràs directament a través dels nostres exàmens la titulació oficial, sense proves lliures. Durant els semestres, els teus professors han d'avaluar les teves PACs (exercicis), que suposen el 40

​Acceso inmediato al Campus Virtual!. ¡Nuevo!

​Accede al Campus Virtual desde el momento en que te matricules. Podrás inscribirte a tus exámenes y a las clases presenciales (en caso de que tu ciclo tenga).

​Material didáctico interactivo.

​Libros interactivos de elaboración propia y centrados en la materia del ciclo formativo. Descárgatelos e imprímetelos o, simplemente, disfrútalos en la pantalla, con accesos directos a vídeos, recursos, etc.

Videoclasses setmanals.

Repasarás junto con tu profesor/a el temario que se esté dando semana a semana a través de clases en directo.

​Recursos interactivos para el repaso del temario.

​Estudiar va a ser más divertido con los ejercicios autocorregibles que te proponemos. ¡Una forma muy amena de repasar el temario y de interiorizar y reforzar los conceptos más importantes!

​3 simulaciones de examen.

​Las tres simulaciones de examen te permitirán hacerte una idea del tipo de examen que te espera al final del semestres.

​Resuelve tus dudas en 24 horas.

​Tus profesores se comprometen a responder cualquier pregunta que le hagas llegar en un plazo de 24 horas (48 horas si es festivo o fin de semana). ¡Estudiarás siempre en compañía!

Premium Incluye todos los beneficios de Classic, y ¡ganarás en comodidad!
La condición Premium es por alumno, no por asignatura.
Acceso inmediato al Campus Virtual y al material didáctico de la asignatura.
Gestor personal y exclusivo.

¡Olvídate de todo! Tendrás a tu disposición un Gestor que te informará via Whatsapp sobre todo lo que necesitas saber. Te acompañará durante toda tu formación, te recordará las fechas importantes...

Descuento del 10% en libros y merchandising.
Gastos de envío gratis. ¡Nuevo!

No pagarás gastos de envío por la compra de los productos que tenemos disponibles en nuestra web. Solo aplicable a Península e Islas Baleares. Los envíos a las Islas Canarias tendrán un descuento

Matrícula modular

A ILERNA Online la matrícula no va per cicles formatius. Va per assignatures. I t'aniràs matriculant d'elles a mesura que decideixis cursar-les, sense compromisos ni obligacions de cap tipus. No tindràs lligams ni a un cicle formatiu, ni a un preu global, ni a un nombre determinat d'assignatures, ni, per descomptat, a ILERNA Online. Tu decideixes què estudiar, quan fer-ho i en quina quantitat.

examinem a tota espanya

Per cada assignatura, hi ha un examen presencial al final del semestre. I podràs fer-lo on tu vulguis. I és que ILERNA Online es desplaça a totes les capitals de província espanyoles per examinar als seus alumnes. Estiguis a Madrid, Barcelona, Sevilla, Jaén, Lugo, la Corunya, València, Múrcia, Bilbao, Pamplona, Tarragona, Santa Cruz de Tenerife, Lleó, Salamanca, Palma de Mallorca o a Girona ... no tindràs cap problema.

Visquis on visquis, estiguis on estiguis, sempre tindràs a prop un lloc on poder fer els teus exàmens.