Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia a distància

Centre oficial inscrit en el registre estatal
fp online Código centro : 25002775

Forma't per obtenir la titulació oficial i homologada que et permetrà exercir en el sector farmacèutic. Títol en mà podràs assistir en l'elaboració de productes farmacèutics i parafarmacèutics i realitzar la venda d'aquests productes.

Sota la supervisió del facultatiu, seràs capaç de preparar els productes farmacèutics per a la seva distribució, així com la seva dispensació informant als usuaris de les característiques dels mateixos. També podràs facturar receptes i fomentar hàbits de vida saludables i de prevenció de malalties.

Aquest cicle consta de 2.000 hores de càrrega lectiva. 

 • Requisits d'accés
 • Sortides professionals

Presentació curs

Exàmens

a Madrid

Matrícula modular

adaptada a les teves necessitats

Videoclasses

i material didàctic inclosos.

Inici de classes

Setembre 2020 Places limitades!

Assignatures

99€ / 199€ / 299€

Preu total del cicle: 2.786€

FP de Farmàcia i Parafarmàcia 100% oficial. Estudia al teu ritme!

Les matrícules són anuals, és a dir, a diferència de la resta dels cicles d'FP a distància que oferim, aquest no funciona per semestres. Un cop l'any s'obrirà el termini de matrícula i els alumnes hauran d'escollir les assignatures que desitgin realitzar durant tot el curs.¿Vols ser [email protected] Premium?

Ser [email protected] Premium són tot beneficis. Des del moment en què et matricules tindràs accés immediat al Campus Virtual i al temari de les teves assignatures. Podràs començar a estudiar quan vulguis! Tindràs a la teva disposició un Gestor personal amb qui podràs contactar via Whatsapp. També tindràs un descompte del 10% en la compra de marxandatge i llibres en format paper. I despeses d'enviament gratuïtes a la Península i a les Balears. Descompte en despeses d'enviament a les Illes Canàries.

*La condició d’[email protected] Premium s'haurà de renovar a cada curs/semestre, si així es desitja. 

Compara las modalidades
Preu: 50,00 €


Matricula't de les assignatures que desitgis:

Recomanació per a la teva primer curs
Mòdul 1

Anatomofisiologia i Patologia Bàsiques

L'objectiu principal d'aquest mòdul és conèixer l'organització general de l'organisme, estudiant la cèl·lula, els diferents teixits i les estructures anatòmiques de cada aparell o sistema del cos humà. A més, s'explicarà el funcionament o fisiologia de cada un dels aparells i sistemes, així com els principals mecanismes d'alteració del funcionament normal de l'organisme, relacionant-los amb les seves conseqüències i les expressions clíniques més bàsiques.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:4 hores

Mòdul 2

Dispensació de Productes Parafarmacèutics

En aquest mòdul, aprendràs a aplicar els protocols de dispensació de productes parafarmacèutics i a seleccionar els productes sanitaris i biocides, interpretant la prescripció amb la demanda. També estudiaràs la dispensació de productes d'ortopèdia, pròtesi, audiopròtesi i òptica oftàlmica, així com la selecció de dermofarmacèutics i per a la higiene bucodental.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:6 hores

Mòdul 3

Disposició i venta de productes

En aquest mòdul treballaràs les tècniques d'atenció als usuaris, descrivint i aplicant els procediments i protocols de comunicació, com també l'atenció a les reclamacions presentades pels usuaris. També aprendràs a desenvolupar les activitats de venda de productes parafarmacèutics, descrivint i aplicant les fases d'un procés de venda, i abordaràs l'organització i ubicació dels productes de parafarmàcia en el punt de venda, aplicant les diferents tècniques de marxandatge.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:3 hores

Mòdul 4

Formació i Orientació Laboral

El present mòdul aborda els conceptes bàsics del marc legal del treball i, especialment, tot allò relacionat amb la distinció dels drets i obligacions que es deriven de les relacions laborals, incloent l'accés al mercat laboral i la regulació de les relacions contractuals. També es posa l'accent en la prevenció de riscos laborals, la reducció dels factors de risc i l'aplicació de les mesures sanitàries bàsiques.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:3 hores

Mòdul 5

Oficina de Farmàcia

Durant aquest mòdul abordaràs els sistemes sanitaris, els establiments i serveis farmacèutics i la documentació farmacèutica, així com tot allò relacionat amb el control del magatzem de productes farmacèutics i parafarmacèutics. Així, es posarà èmfasi en la conservació dels productes per tal d'evitar la seva alteració i la realització de comandes.

Finalment, aprendràs tot el procés de facturació de receptes, incloent els tipus, els criteris d'agrupació o els impresos i els tràmits necessaris per a la facturació.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:5 hores

Mòdul 6

Operacions Bàsiques de Laboratori

En aquest mòdul aprendràs a mantenir i preparar el material i els aparells emprats en el laboratori de farmàcia, així com a preparar les dissolucions, tenint en compte els mètodes de mesura, les unitats i el càlcul de concentracions. També adquiriràs nocions bàsiques sobre la química orgànica i inorgànica i sobre la presa de mostres, la seva recollida i el material i el procediment d'envasat, transport, marcatge i etiquetatge de les mateixes.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:7 hores

Mòdul 7

Primers Auxilis

En aquest mòdul adquiriràs la capacitat de reconèixer i mantenir els signes i les constants vitals d'una víctima o accidentat, evitant riscos i complicacions tant físiques com psicològiques. L'objectiu dels primers auxilis és mantenir en vida la víctima mentre arriba l'ajuda especialitzada. Per a això, seràs capaç de dur a terme actuacions sanitàries d'atenció immediata prehospitalària.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:2 hores

Recomanació per a la teva segundo curs
Mòdul 10

Farmàcia Hospitalària

En aquest mòdul es descriu l'administració de la documentació farmacèutica dels serveis de farmàcia hospitalària, és a dir, la informació que ha de contenir i també la transmissió de la informació sobre els medicaments dels Serveis de Farmàcia Hospitalària.

També estudiaràs el procediment de l'elaboració de preparats estèrils i no estèrils assistint al farmacèutic, i aprendràs els diferents passos per dispensar medicaments a partir dels protocols de treball de l'hospital, col·laborant amb el farmacèutic especialista en el seguiment farmacoterapèutic dels pacients.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:3 hores

Mòdul 11

Formulació Magistral

Aquest mòdul es divideix en dos blocs. El primer se centra en la legislació i la normativa relacionada amb l'elaboració de fórmules magistrals i productes oficinals, així com el control de les matèries primeres i el material de condicionament emprat en el laboratori de formulació magistral. En el segon bloc, que és el més important, aprendràs tots els processos d'obtenció de productes farmacèutics i afins, com l'extracció, la liofilització o la divisió de sòlids. També s'abordarà la classificació de totes formes galèniques existents i el procés d'envasat de les mateixes.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:5 hores

Mòdul 12

Anglès Tècnic per a Grau Mitjà

L'objectiu d'aquest mòdul és que adquireixis els coneixements d'anglès de nivell bàsic-intermedi que et permeti comprendre, interactuar i expressar-te en aquesta llengua. Els coneixements et permetran desenvolupar-te en un futur exercici professional.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:1 hores

Mòdul 13

Promoció de la Salud

L'objectiu d'aquest mòdul és capacitar els alumnes per a poder enfortir la població, treballant l'adquisició d'hàbits i actituds que millorin la seva qualitat de vida. L'alumne aprendrà a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diversos àmbits amb l'objectiu de capacitar i motivar la població en el canvi d'hàbits i conductes saludables. També coneixeran el procés de recollida de mostres per a la realització de controls analítics senzills i, finalment, se'ls explicaran les diferents tècniques de suport psicològic en funció del tipus de pacient.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:4 hores

Mòdul 14

Formació en Centres de Treball

En el mòdul d’FCT es desenvoluparan les pràctiques en empresa. En total, són 370 hores. Posaràs en pràctica tot l'après en un entorn real de treball exercint tasques pròpies del cicle en una empresa del sector.

Mòdul 8

Dispensació de productes farmacèutics

En aquest mòdul aprendràs a aplicar els protocols de dispensació de productes farmacèutics, interpretant la prescripció o la demanda. A més, seràs capaç de descriure la dispensació de medicaments, de productes farmacèutics d'ús hospitalari, de productes homeopàtics, de productes fitoterapèutics i de productes d'ús animal, relacionant-los amb les principals aplicacions, condicions d'ús i efectes produïts.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:4 hores

Mòdul 9

Empresa i iniciativa Emprendedora

En aquest mòdul adquiriràs una visió global del món empresarial, així com de tot el que s'ha de saber per iniciar l'aventura de l'emprenedoria i la posada en marxa d'una empresa.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:2 hores

MATERIAL DIDÀCTIC IMPRÈS El material didàctic inclòs en el preu és en format digital. Consulta els despeses d'enviament
book
Material didàctic Mòdul 1 Anatomofisiologia y Patologia Bàsiques
Preu: 15.99€
book
Material didàctic Mòdul 2 Dispensació de Productes Parafarmacèutics
Preu: 15.99€
book
Material didàctic Mòdul 4 Disposició i venda de productes
Preu: 12.99€
book
Material didàctic Mòdul 4 Formació i Orientació Laboral
Preu: 13.99€
book
Material didàctic Mòdul 5 Oficina de Farmàcia
Preu: 12.99€
book
Material didàctic Mòdul 6 Operacions Bàsiques de Laboratori
Preu: 13.99€
book
Material didàctic Mòdul 7 Primers Auxilis
Preu: 12.99€

Titulació de Farmàcia i Parafarmàcia 100% oficial

ILERNA Online és un centre oficial, reconegut, homologat i autoritzat per la Comunitat de Madrid i el Ministeri d'Educació per impartir FP a distància oficial. És a dir, totes les nostres titulacions són 100% oficials i s'obtenen directament a través dels nostres exàmens, sense haver de passar per cap tràmit més. No preparem per a proves lliures.

En completar aquesta FP sanitària, obtindràs directament el títol oficial de Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia, vàlid en tot el territori nacional i sense la necessitat de fer proves lliures.

Requisits d'accés a aquest cicle formatiu de Grau Mitjà de Farmàcia i Parafarmàcia

Per matricular-te al cicle de Grau Mitjà, has de tenir más de 18 anys o complir-los durant l'any natural de l'inici del cicle. També hauràs de complir almenys un dels següents requisits acadèmics:

 • Tenir el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO).
 • Tenir el títol de Tècnic/a o de Tècnic/a auxiliar.
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de Grau Mitjà (CAM).
 • Haver superat el segon curs del Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Haver superat la Prova d'Accés a la Universitat per a majors de 25 anys.
 • Tenir el títol per accedir a un cicle formatiu de Grau Superior.
 • Haver superat la prova d'accés a un cicle de Grau Mitjà. 

Sortides professionals

 • Tècnic/a auxiliar de Farmàcia.
 • Tècnic/a en Farmàcia Hospitalària.
 • Tècnic/a en establiments de parafarmàcia.
 • Tècnic/a de Magatzem de medicaments.
 • Promoció de la salut.
 • Control de productes.
 • Dispensació de medicaments i productes.
 • Elaboració de preparats medicamentosos, dietètics i cosmètics.

Configura la teva Formació Professional a distància a ILERNA Online!

Demo La versió DEMO d'ILERNA Online et permet provar la teva futura plataforma d'estudi ademés de diferents assignatures dels nostres cicles. Totalment gratis!
Acceso a:
Campus Virtual.
Material didáctico digital.
Ejercicios autocorregibles.


I molt més!

Classic Tu matrícula de siempre en su versión más completa.
Titulación oficial.

En acabar el teu cicle formatiu, obtindràs directament a través dels nostres exàmens la titulació oficial, sense proves lliures. Durant els semestres, els teus professors han d'avaluar les teves PACs (exercicis), que suposen el 40

​Acceso inmediato al Campus Virtual!. ¡Nuevo!

​Accede al Campus Virtual desde el momento en que te matricules. Podrás inscribirte a tus exámenes y a las clases presenciales (en caso de que tu ciclo tenga).

​Material didáctico interactivo.

​Libros interactivos de elaboración propia y centrados en la materia del ciclo formativo. Descárgatelos e imprímetelos o, simplemente, disfrútalos en la pantalla, con accesos directos a vídeos, recursos, etc.

Videoclasses setmanals.

Repasarás junto con tu profesor/a el temario que se esté dando semana a semana a través de clases en directo.

​Recursos interactivos para el repaso del temario.

​Estudiar va a ser más divertido con los ejercicios autocorregibles que te proponemos. ¡Una forma muy amena de repasar el temario y de interiorizar y reforzar los conceptos más importantes!

​3 simulaciones de examen.

​Las tres simulaciones de examen te permitirán hacerte una idea del tipo de examen que te espera al final del semestres.

​Resuelve tus dudas en 24 horas.

​Tus profesores se comprometen a responder cualquier pregunta que le hagas llegar en un plazo de 24 horas (48 horas si es festivo o fin de semana). ¡Estudiarás siempre en compañía!

Premium Incluye todos los beneficios de Classic, y ¡ganarás en comodidad!
La condición Premium es por alumno, no por asignatura.
Acceso inmediato al Campus Virtual y al material didáctico de la asignatura.
Gestor personal y exclusivo.

¡Olvídate de todo! Tendrás a tu disposición un Gestor que te informará via Whatsapp sobre todo lo que necesitas saber. Te acompañará durante toda tu formación, te recordará las fechas importantes...

Descuento del 10% en libros y merchandising.
Gastos de envío gratis. ¡Nuevo!

No pagarás gastos de envío por la compra de los productos que tenemos disponibles en nuestra web. Solo aplicable a Península e Islas Baleares. Los envíos a las Islas Canarias tendrán un descuento

Matrícula modular

A ILERNA Online la matrícula no va per cicles formatius. Va per assignatures. I t'aniràs matriculant d'elles a mesura que decideixis cursar-les, sense compromisos ni obligacions de cap tipus. No tindràs lligams ni a un cicle formatiu, ni a un preu global, ni a un nombre determinat d'assignatures, ni, per descomptat, a ILERNA Online. Tu decideixes què estudiar, quan fer-ho i en quina quantitat.