Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia a distància

Centro oficial inscrito en el registro estatal
fp online código centro : 25002775

Forma't per obtenir la titulació oficial i homologada que et permetrà exercir en el sector farmacèutic. Títol en mà podràs assistir en l'elaboració de productes farmacèutics i parafarmacèutics i realitzar la venda d'aquests productes.

Sota la supervisió del facultatiu, seràs capaç de preparar els productes farmacèutics per a la seva distribució, així com la seva dispensació informant als usuaris de les característiques dels mateixos. També podràs facturar receptes i fomentar hàbits de vida saludables i de prevenció de malalties.

Aquest cicle consta de 2.000 hores de càrrega lectiva. 

 • Requisits d'accés
 • Sortides professionals

Presentació curs

Exàmens

a Madrid

Matrícula modular

adaptada a les teves necessitats

Videoclasses

i material didàctic inclosos.

Inici de classes

Setembre 2020 Places limitades!

Assignatures

99€ / 199€ / 299€

Preu total del cicle: 2.786€

FP de Farmàcia i Parafarmàcia 100% oficial. Estudia al teu ritme!

Les matrícules són anuals, és a dir, a diferència de la resta dels cicles d'FP a distància que oferim, aquest no funciona per semestres. Un cop l'any s'obrirà el termini de matrícula i els alumnes hauran d'escollir les assignatures que desitgin realitzar durant tot el curs.Vols ser alum[email protected] Premium?

Ser [email protected] Premium són tot avantatges. Gaudiràs de tots els avantatges de la modalitat Classic i, a més, des del moment en què et matricules tindràs accés immediat al Campus Virtual i al material didàctic de l'assignatura. Podràs començar a estudiar el temari quan vulguis! També tindràs a la teva disposició un gestor personal que tramitarà totes les teves tasques administratives, et recordarà dates importants... Guanyaràs en comoditat!

*La condició d’[email protected] Premium haurà de renovar-se a cada matrícula, si així es desitja. 

Compara les modalitats


Matricula't de les assignatures que desitgis:

Recomanació per a la teva primer curs
Mòdul 1

Anatomofisiologia i Patologia Bàsiques

L'objectiu principal d'aquest mòdul és conèixer l'organització general de l'organisme, estudiant la cèl·lula, els diferents teixits i les estructures anatòmiques de cada aparell o sistema del cos humà. A més, s'explicarà el funcionament o fisiologia de cada un dels aparells i sistemes, així com els principals mecanismes d'alteració del funcionament normal de l'organisme, relacionant-los amb les seves conseqüències i les expressions clíniques més bàsiques.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:4 hores

Mòdul 2

Dispensació de Productes Parafarmacèutics

En aquest mòdul, aprendràs a aplicar els protocols de dispensació de productes parafarmacèutics i a seleccionar els productes sanitaris i biocides, interpretant la prescripció amb la demanda. També estudiaràs la dispensació de productes d'ortopèdia, pròtesi, audiopròtesi i òptica oftàlmica, així com la selecció de dermofarmacèutics i per a la higiene bucodental.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:6 hores

Mòdul 3

Disposició i venta de productes

En aquest mòdul treballaràs les tècniques d'atenció als usuaris, descrivint i aplicant els procediments i protocols de comunicació, com també l'atenció a les reclamacions presentades pels usuaris. També aprendràs a desenvolupar les activitats de venda de productes parafarmacèutics, descrivint i aplicant les fases d'un procés de venda, i abordaràs l'organització i ubicació dels productes de parafarmàcia en el punt de venda, aplicant les diferents tècniques de marxandatge.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:3 hores

Mòdul 4

Formació i Orientació Laboral

El present mòdul aborda els conceptes bàsics del marc legal del treball i, especialment, tot allò relacionat amb la distinció dels drets i obligacions que es deriven de les relacions laborals, incloent l'accés al mercat laboral i la regulació de les relacions contractuals. També es posa l'accent en la prevenció de riscos laborals, la reducció dels factors de risc i l'aplicació de les mesures sanitàries bàsiques.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:3 hores

Mòdul 5

Oficina de Farmàcia

Durant aquest mòdul abordaràs els sistemes sanitaris, els establiments i serveis farmacèutics i la documentació farmacèutica, així com tot allò relacionat amb el control del magatzem de productes farmacèutics i parafarmacèutics. Així, es posarà èmfasi en la conservació dels productes per tal d'evitar la seva alteració i la realització de comandes.

Finalment, aprendràs tot el procés de facturació de receptes, incloent els tipus, els criteris d'agrupació o els impresos i els tràmits necessaris per a la facturació.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:5 hores

Mòdul 6

Operacions Bàsiques de Laboratori

En aquest mòdul aprendràs a mantenir i preparar el material i els aparells emprats en el laboratori de farmàcia, així com a preparar les dissolucions, tenint en compte els mètodes de mesura, les unitats i el càlcul de concentracions. També adquiriràs nocions bàsiques sobre la química orgànica i inorgànica i sobre la presa de mostres, la seva recollida i el material i el procediment d'envasat, transport, marcatge i etiquetatge de les mateixes.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:7 hores

Mòdul 7

Primers Auxilis

En aquest mòdul adquiriràs la capacitat de reconèixer i mantenir els signes i les constants vitals d'una víctima o accidentat, evitant riscos i complicacions tant físiques com psicològiques. L'objectiu dels primers auxilis és mantenir en vida la víctima mentre arriba l'ajuda especialitzada. Per a això, seràs capaç de dur a terme actuacions sanitàries d'atenció immediata prehospitalària.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:2 hores

Recomanació per a la teva segundo curs
Mòdul 10

Farmàcia Hospitalària

En aquest mòdul es descriu l'administració de la documentació farmacèutica dels serveis de farmàcia hospitalària, és a dir, la informació que ha de contenir i també la transmissió de la informació sobre els medicaments dels Serveis de Farmàcia Hospitalària.

També estudiaràs el procediment de l'elaboració de preparats estèrils i no estèrils assistint al farmacèutic, i aprendràs els diferents passos per dispensar medicaments a partir dels protocols de treball de l'hospital, col·laborant amb el farmacèutic especialista en el seguiment farmacoterapèutic dels pacients.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:3 hores

Mòdul 11

Formulació Magistral

Aquest mòdul es divideix en dos blocs. El primer se centra en la legislació i la normativa relacionada amb l'elaboració de fórmules magistrals i productes oficinals, així com el control de les matèries primeres i el material de condicionament emprat en el laboratori de formulació magistral. En el segon bloc, que és el més important, aprendràs tots els processos d'obtenció de productes farmacèutics i afins, com l'extracció, la liofilització o la divisió de sòlids. També s'abordarà la classificació de totes formes galèniques existents i el procés d'envasat de les mateixes.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:5 hores

Mòdul 12

Anglès Tècnic per a Grau Mitjà

L'objectiu d'aquest mòdul és que adquireixis els coneixements d'anglès de nivell bàsic-intermedi que et permeti comprendre, interactuar i expressar-te en aquesta llengua. Els coneixements et permetran desenvolupar-te en un futur exercici professional.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:1 hores

Mòdul 13

Promoció de la Salud

L'objectiu d'aquest mòdul és capacitar els alumnes per a poder enfortir la població, treballant l'adquisició d'hàbits i actituds que millorin la seva qualitat de vida. L'alumne aprendrà a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diversos àmbits amb l'objectiu de capacitar i motivar la població en el canvi d'hàbits i conductes saludables. També coneixeran el procés de recollida de mostres per a la realització de controls analítics senzills i, finalment, se'ls explicaran les diferents tècniques de suport psicològic en funció del tipus de pacient.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:4 hores

Mòdul 14

Formació en Centres de Treball

En el mòdul d’FCT es desenvoluparan les pràctiques en empresa. En total, són 370 hores. Posaràs en pràctica tot l'après en un entorn real de treball exercint tasques pròpies del cicle en una empresa del sector.

Mòdul 8

Dispensació de productes farmacèutics

En aquest mòdul aprendràs a aplicar els protocols de dispensació de productes farmacèutics, interpretant la prescripció o la demanda. A més, seràs capaç de descriure la dispensació de medicaments, de productes farmacèutics d'ús hospitalari, de productes homeopàtics, de productes fitoterapèutics i de productes d'ús animal, relacionant-los amb les principals aplicacions, condicions d'ús i efectes produïts.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:4 hores

Mòdul 9

Empresa i iniciativa Emprendedora

En aquest mòdul adquiriràs una visió global del món empresarial, així com de tot el que s'ha de saber per iniciar l'aventura de l'emprenedoria i la posada en marxa d'una empresa.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:2 hores

MATERIAL DIDÀCTIC IMPRÈS El material didàctic inclòs en el preu és en format digital. Consulta els despeses d'enviament
book
Material didàctic Mòdul 1 Anatomofisiologia y Patologia Bàsiques
Preu: 15.99€
book
Material didàctic Mòdul 2 Dispensació de Productes Parafarmacèutics
Preu: 15.99€
book
Material didàctic Mòdul 4 Disposició i venda de productes
Preu: 12.99€
book
Material didàctic Mòdul 4 Formació i Orientació Laboral
Preu: 12.99€
book
Material didàctic Mòdul 5 Oficina de Farmàcia
Preu: 12.99€
book
Material didàctic Mòdul 6 Operacions Bàsiques de Laboratori
Preu: 13.99€
book
Material didàctic Mòdul 7 Primers Auxilis
Preu: 12.99€

Titulació de Farmàcia i Parafarmàcia 100% oficial

ILERNA Online és un centre oficial, reconegut, homologat i autoritzat per la Comunitat de Madrid i el Ministeri d'Educació per impartir FP a distància oficial. És a dir, totes les nostres titulacions són 100% oficials i s'obtenen directament a través dels nostres exàmens, sense haver de passar per cap tràmit més. No preparem per a proves lliures.

En completar aquesta FP sanitària, obtindràs directament el títol oficial de Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia, vàlid en tot el territori nacional i sense la necessitat de fer proves lliures.

Requisits d'accés a aquest cicle formatiu de Grau Mitjà de Farmàcia i Parafarmàcia

Per matricular-te al cicle de Grau Mitjà, has de tenir más de 18 anys o complir-los durant l'any natural de l'inici del cicle. També hauràs de complir almenys un dels següents requisits acadèmics:

 • Tenir el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO).
 • Tenir el títol de Tècnic/a o de Tècnic/a auxiliar.
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de Grau Mitjà (CAM).
 • Haver superat el segon curs del Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Haver superat la Prova d'Accés a la Universitat per a majors de 25 anys.
 • Tenir el títol per accedir a un cicle formatiu de Grau Superior.

Si no compleixes cap dels requisits esmentats anteriorment, has de superar una prova d'accés a Grau Mitjà.

Sortides professionals

 • Tècnic/a auxiliar de Farmàcia.
 • Tècnic/a en Farmàcia Hospitalària.
 • Tècnic/a en establiments de parafarmàcia.
 • Tècnic/a de Magatzem de medicaments.
 • Promoció de la salut.
 • Control de productes.
 • Dispensació de medicaments i productes.
 • Elaboració de preparats medicamentosos, dietètics i cosmètics.

Configura la teva Formació Professional a distància a ILERNA Online!

Demo Prova gratis un mòdul de qualsevol dels nostres cicles formatius. Descobreix què t'espera a ILERNA Online!
Accés a:
Campus Virtual.
Material didàctic interactiu.
Exercicis autocorregibles.
Vídeos.


I molt més!

Classic La teva matrícula de sempre en la seva versió més completa.
Titulació oficial.

En acabar el teu cicle formatiu, obtindràs directament a través dels nostres exàmens la titulació oficial, sense proves lliures. Durant els semestres, els teus professors han d'avaluar les teves PACs (exercicis), que suposen el 40% de la nota final. El 60% restant surt de l'examen.

​ Accés immediat al Campus Virtual!. Nou!

​Accedeix al Campus Virtual des del moment en què et matriculis. Et podràs inscriure als teus exàmens i a les classes presencials (en cas que el cicle en tingui).

​Material didàctic interactiu.

Llibres interactius d'elaboració pròpia i centrats en la matèria del cicle formatiu. Descarrega-te'ls i imprimeix-te'ls o, simplement, gaudeix-los en la pantalla, amb accessos directes a vídeos, recursos, etc.

Videoclasses setmanals.

Repassaràs juntament amb el teu professor/a el temari que s'estigui donant setmana a setmana a través de classes en directe.

​Recursos interactius per al repàs del temari.

​Estudiar serà més divertit amb els exercicis autocorregibles que et proposem. Una forma molt amena de repassar el temari i d'interioritzar i reforçar els conceptes més importants!

3 simulacions d'examen.

​Les tres simulacions d'examen et permetran fer-te una idea del tipus d'examen que t'espera al final del semestre.

​Resol els teus dubtes en 24 hores.

Els teus professors es comprometen a respondre qualsevol pregunta que els facis arribar en un termini de 24 hores (48 hores si és festiu o cap de setmana). Estudiaràs sempre en companyia!

Premium Inclou tots els beneficis del Classic i guanyaràs en comoditat!
La condició Premium és per alumne, no per assignatura.
Accés immediat al Campus Virtual i al material didàctic de l'assignatura.
Descompte del 10% en llibres i marxandatge.
Gestor personal i exclusiu.

Oblida’t de tot! Tindràs assignat un Gestor que t'acompanyarà durant tot el semestre a ILERNA Online i gestionarà tots els teus tràmits, et recordarà les dates importants...

Llibres interactius d'elaboració pròpia i centrats en la matèria del cicle formatiu. Descarregate'ls i imprimeix-los o, simplement, gaudeix-los a la pantalla, amb accessos directes a videos, recursos, etc.

Matrícula modular

A ILERNA Online la matrícula no va per cicles formatius. Va per assignatures. I t'aniràs matriculant d'elles a mesura que decideixis cursar-les, sense compromisos ni obligacions de cap tipus. No tindràs lligams ni a un cicle formatiu, ni a un preu global, ni a un nombre determinat d'assignatures, ni, per descomptat, a ILERNA Online. Tu decideixes què estudiar, quan fer-ho i en quina quantitat.