Tècnic Superior en Documentació i Administració Sanitàries a distància

Centro oficial inscrito en el registro estatal
fp online Código centro : 25002775

Estudiant el cicle de Grau Superior de Documentació i Administració Sanitàries obtindràs els coneixements necessaris per a incorporar-te com administratiu/va en el sistema sanitari.

A través d'aquesta titulació oficial i homologada aprendràs a elaborar i tramitar documents propis dels serveis sanitaris, gestionar històries clíniques, extreure i codificar dades clíniques...

Aquest cicle consta de 2.000 hores de càrrega lectiva. 

 • Requisits d'accés
 • Sortides professionals

Presentació curs

Exàmens a totes les capitals

de província

Matrícula modular

adaptada a les teves necessitats

Videoclasses setmanals

i material didàctic inclosos.

Inici de classes

Febrer 2020 Places limitades!

Assignatures

99€ / 199€

Preu total del cicle: 2.385€

FP de Documentació i Administració Sanitària 100% oficial. Estudia al teu ritme!Vols ser [email protected] Premium?

Ser [email protected] Premium són tot avantatges. Gaudiràs de tots els avantatges de la modalitat Classic i, a més, des del moment en què et matricules tindràs accés immediat al Campus Virtual i al material didàctic de l'assignatura. Podràs començar a estudiar el temari quan vulguis! També tindràs a la teva disposició un gestor personal que tramitarà totes les teves tasques administratives, et recordarà dates importants... Guanyaràs en comoditat!

*La condició d’[email protected] Premium haurà de renovar-se a cada matrícula, si així es desitja. 

Compara les modalitats


Matricula't de les assignatures que desitgis:

Recomanació per al teu primer Semestre
Mòdul 1

Gestió de pacients

Estudiant aquest mòdul aprendràs a gestionar les principals tasques administratives relacionades amb les institucions sanitàries, així com a dur a terme la gestió dels llits d'un centre hospitalari. També aprendràs a gestionar els ingressos i les altes dels pacients a través de l'ús d'aplicacions informàtiques, a tramitar les derivacions de proves i tractaments de fora del centre sanitari així com gestionar el transport sanitari i altres prestacions assistencials complementàries.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:6 hores

Preu: 199€
Mòdul 2

Terminologia clínica i patològica

A través del temari d'aquest mòdul seràs capaç de determinar l'estructura i formació de la terminologia clínica, així com reconèixer la estructura i organització general de l'organisme humà. També rebràs formació sobre els trastorns del sistema cardiovascular, de l'aparell respiratori, de l'aparell digestiu i de l'aparell genitourinari.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:8 hores

Preu: 199€
Mòdul 4

Arxius i documentació sanitària

Estudiant aquesta assignatura aprendràs tot allò relacionat amb les necessitats documentals dels centres sanitaris, així com a dissenyar i elaborar aquesta documentació. També aprendràs a verificar la qualitat d'una documentació clínica i a gestionar les històries clíniques des del punt de vista documental, verificant el contingut específic.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:8 hores

Preu: 199€
Mòdul 11

Formació i Orientació Laboral

En aquest mòdul aprendràs els conceptes bàsics del marc legal del treball i, en especial, tot allò referent a la distinció dels drets i obligacions que es deriven de les relacions laborals, incloent l'accés al mercat laboral i la regulació de les relacions contractuals.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:6 hores

Preu: 99€
Recomanació per al teu segon Semestre
Mòdul 3

Extracció de diagnòstics i procediments

En aquest mòdul aprendràs a identificar diagnòstics en la documentació clínica i procediments diagnòstics i terapèutics. També sabràs identificar procediments oncològics i procediments obstètrics del nounat.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:12 hores

Preu: 199€
Mòdul 5

Sistemes d’informació i classificació sanitària

Aquest mòdul se centra en l'aprenentatge dels diferents elements que intervenen en el procés de creació d'un sistema d'informació sanitària i en el maneig dels diferents sistemes de classificacions internacionals de malalties, així com les diferents terminologies existents. A través d'aquesta assignatura aprendràs també a aplicar la normativa en matèria de codificació de dades clíniques i no clíniques tant a nivell estatal com autonòmic.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:8 hores

Preu: 199€
Mòdul 6

Ofimàtica i procés de la informació

A través del temari d'aquest mòdul aprendràs a mantenir en condicions òptimes de funcionament els equips, aplicacions i xarxes. També aprendràs a gestionar el correu electrònic i l'agenda electrònica, així com processar textos alfanumèrics. A més, es profunditzarà en la gestió dels sistemes d'arxius, buscant i seleccionant la informació necessària. Aquest mòdul també inclou les nocions necessàries per dissenyar i elaborar fulls de càlcul.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:8 hores

Preu: 199€
Mòdul 12

Empresa i iniciativa emprenedora

En aquest mòdul obtindràs una visió global del món empresarial, així com de tot el que s'ha de saber per iniciar l'aventura de l'emprenedoria i la posada en marxa d'una empresa.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:4 hores

Preu: 99€
Mòdul 13

Anglès

L'objectiu d'aquest mòdul és que adquireixis els coneixements d'anglès de nivell bàsic-intermedi que et permeti comprendre, interactuar i expressar-te en aquesta llengua. Especialment, abordant vocabulari i situacions específiques entorn de la documentació sanitària.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:6 hores

Preu: 99€
Recomanació per al teu tercer Semestre
Mòdul 7

Codificació sanitària

A través d'aquest mòdul es treballaran els processos de codificació de diagnòstics relacionats amb l’embaràs i part, malalties infeccioses i parasitàries, neoplàsies, malalties de l'aparell circulatori, malalties de l'aparell respiratori, malalties de l'aparell digestiu i patologies musculoesquelètiques. També aprendràs a realitzar processos de codificació específica de diagnòstics, procediments i causes externes relacionades amb lesions i intoxicacions.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:10 hores

Preu: 199€
Mòdul 8

Atenció psicosocial al pacient/usuari

Un cop finalitzada aquesta assignatura, sabràs aplicar tècniques bàsiques de suport psicològic al pacient i familiars, detectant actituds i estats emocionals derivats de la seva patologia, així com tècniques de comunicació per a la relació amb pacients i familiars. També aprendràs a orientar i assessorar el pacient i als seus familiars sobre els aspectes relacionats amb la seva estada al centre sanitari i a atendre les reclamacions presentades pels usuaris.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:4 hores

Preu: 99€
Mòdul 9

Validació i explotació de dades

Aquest mòdul et permetrà aprendre a realitzar anàlisis estadístiques a través d'aplicacions informàtiques, així com a determinar el nivell de salut de la població, analitzant els principals indicadors demogràfics i epidemiològics. Els teus professors t’ensenyaran a participar en la construcció d'un sistema d'informació sanitària, a interpretar dades i a identificar els diferents sistemes de classificació de pacients.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:10 hores

Preu: 199€
Mòdul 10

Gestió administrativa sanitària

A través d'aquesta assignatura aprendràs a gestionar les principals tasques administratives de recursos humans, control d'aprovisionament, contractació de recursos del sector sanitari i gestió econòmica. També acabaràs sabent gestionar les diferents facetes administratives en projectes d'investigació i assajos clínics, així com a elaborar documents propis dels projectes sanitaris integrant textos, dades, imatges i gràfics a través de les aplicacions informàtiques adequades.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:6 hores

Preu: 99€
Recomanació per al teu quart Semestre
Mòdul 14

Projecte de documentació i administració sanitària

L'objectiu d'aquest mòdul és integrar tots els continguts impartits al llarg del cicle formatiu. Serà el moment de demostrar que has adquirit les competències desenvolupades al llarg de la formació.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:4 hores

Mòdul 15

Formació en Centres de Treball

En el mòdul de Formació en Centres de Treball es desenvoluparan les pràctiques en empresa. En total, són 350 hores. Posa en pràctica tot l'après en un entorn real de treball exercint tasques pròpies del cicle en una empresa del sector.

formacion onlineHores de dedicació aproximades per setmana:21 hores

MATERIAL DIDÀCTIC IMPRÈS El material didàctic inclòs en el preu és en format digital. Consulta els despeses d'enviament
book
Material didàctic Mòdul 1 Gestió de pacients
Preu: 12.99€
book
Material didáctic Mòdul 2 Terminologia clínica i patològica
Preu: 15.99€
book
Material didàctic Mòdul 4 Arxius y documentació sanitària
Preu: 13.99€
book
Material didàctic Mòdul 11 Formació i Orientació Laboral
Preu: 12.99€

Titulació de Tècnic Superior en Documentació i Administració Sanitàries 100% oficial

IILERNA Online és un centre oficial, reconegut, homologat i autoritzat per la Generalitat de Catalunya i el Ministeri d’Educació per a impartir FP a distància oficial. És a dir, que totes les nostres titulacions són 100% oficials i que s’obtenen directament a través dels nostres exàmens, sense haver de passar per cap tràmit més. No preparem per a proves lliures.

En completar aquesta FP, obtindràs directament el títol oficial de Tècnic Superior en Documentació i Administració Sanitàries, vàlid en tot el territori nacional.

Pots comprovar la nostra oficialitat com a centre educatiu donant un cop d’ull a l’ autorització que ens dóna la Generalitat de Catalunya.

Requisits d'accés a aquest cicle formatiu de Grau Superior de Documentació i Administració Sanitàries

Per matricular-te al cicle de Grau Superior, has de tenir más de 18 anys o complir-los durant l'any natural de l'inici del cicle. També hauràs de complir almenys un dels següents requisits acadèmics:

 • Tenir el títol de Batxillerat.
 • Tenir el títol de Tècnic (cicle de Grau Mitjà, CFGM).
 • Tenir el títol de Tècnic Superior o Especialista (cicle de Grau Superior, CFGS).
 • Haver superat el segon curs de Batxillerat de qualsevol modalitat de Batxillerat experimental.
 • Tenir el títol Batxillerat Unificat Polivalent (BUP).
 • Haver superat el Curs d'Orientació Universitària (COU) o el pre-universitari.
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent.
 • Haver superat la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys.
 • Haver superat la prova d'accés que t'acrediti per estudiar el teu cicle de Grau Superior desitjat.

Sortides professionals

 • Tècnic/a superior en documentació sanitària.
 • Responsable tècnic d’arxius d’històries clíniques.
 • Responsable tècnic de codificació de documentació sanitària.
 • Responsable tècnic de sistemes d’informació assistencial sanitària.
 • Responsable tècnic de gestió de processos administratiu-clínics. .

Configura la teva Formació Professional a distància a ILERNA Online!

Demo Prova gratis un mòdul de qualsevol dels nostres cicles formatius. Descobreix què t'espera a ILERNA Online!
Accés a:
Campus Virtual.
Material didàctic interactiu.
Exercicis autocorregibles.
Vídeos.


I molt més!

Classic La teva matrícula de sempre en la seva versió més completa.
Titulació oficial.

En acabar el teu cicle formatiu, obtindràs directament a través dels nostres exàmens la titulació oficial, sense proves lliures. Durant els semestres, els teus professors han d'avaluar les teves PACs (exercicis), que suposen el 40% de la nota final. El 60% restant surt de l'examen.

​ Accés immediat al Campus Virtual!. Nou!

​Accedeix al Campus Virtual des del moment en què et matriculis. Et podràs inscriure als teus exàmens i a les classes presencials (en cas que el cicle en tingui).

​Material didàctic interactiu.

Llibres interactius d'elaboració pròpia i centrats en la matèria del cicle formatiu. Descarrega-te'ls i imprimeix-te'ls o, simplement, gaudeix-los en la pantalla, amb accessos directes a vídeos, recursos, etc.

Videoclasses setmanals.

Repassaràs juntament amb el teu professor/a el temari que s'estigui donant setmana a setmana a través de classes en directe.

​Recursos interactius per al repàs del temari.

​Estudiar serà més divertit amb els exercicis autocorregibles que et proposem. Una forma molt amena de repassar el temari i d'interioritzar i reforçar els conceptes més importants!

3 simulacions d'examen.

​Les tres simulacions d'examen et permetran fer-te una idea del tipus d'examen que t'espera al final del semestre.

​Resol els teus dubtes en 24 hores.

Els teus professors es comprometen a respondre qualsevol pregunta que els facis arribar en un termini de 24 hores (48 hores si és festiu o cap de setmana). Estudiaràs sempre en companyia!

Premium Inclou tots els beneficis del Classic i guanyaràs en comoditat!
La condició Premium és per alumne, no per assignatura.
Accés immediat al Campus Virtual i al material didàctic de l'assignatura.
Descompte del 10% en llibres i marxandatge.
Gestor personal i exclusiu.

Oblida’t de tot! Tindràs assignat un Gestor que t'acompanyarà durant tot el semestre a ILERNA Online i gestionarà tots els teus tràmits, et recordarà les dates importants...

Llibres interactius d'elaboració pròpia i centrats en la matèria del cicle formatiu. Descarregate'ls i imprimeix-los o, simplement, gaudeix-los a la pantalla, amb accessos directes a videos, recursos, etc.

Matrícula modular

A ILERNA Online la matrícula no va per cicles formatius. Va per assignatures. I t'aniràs matriculant d'elles a mesura que decideixis cursar-les, sense compromisos ni obligacions de cap tipus. No tindràs lligams ni a un cicle formatiu, ni a un preu global, ni a un nombre determinat d'assignatures, ni, per descomptat, a ILERNA Online. Tu decideixes què estudiar, quan fer-ho i en quina quantitat.

examinem a tota espanya

Per cada assignatura, hi ha un examen presencial al final del semestre. I podràs fer-lo on tu vulguis. I és que ILERNA Online es desplaça a totes les capitals de província espanyoles per examinar als seus alumnes. Estiguis a Madrid, Barcelona, Sevilla, Jaén, Lugo, la Corunya, València, Múrcia, Bilbao, Pamplona, Tarragona, Santa Cruz de Tenerife, Lleó, Salamanca, Palma de Mallorca o a Girona ... no tindràs cap problema.

Visquis on visquis, estiguis on estiguis, sempre tindràs a prop un lloc on poder fer els teus exàmens.